Vil du jobbe med regnskap i Finansdepartementet? Førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.  Administrasjonsavdelingen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyringen i departementet, dokumentasjon- og arkivfunksjon, utvikling og drift av IT-funksjonen, personalpolitikk og HR-funksjon, samt samordning av sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Om stillingen

I administrasjonsavdelingen, seksjon for økonomi og virksomhetsstyring, er det ledig fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver.

Seksjonen har blant annet ansvar for departementets interne budsjett og regnskap og samordning av virksomhetsstyringen. Den utlyste stillingen gjelder i hovedsak oppgaver som gjelder departementets regnskap, en del oppgaver som gjelder anskaffelser og enkelte andre oppgaver innenfor departementets virksomhetsstyring mv.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • løpende drift av departementets regnskap: fakturabehandling, kontroller, rapporteringer, måneds- og årsavslutning, systemteknisk og regnskapsfaglig bistand til brukere av Unit4-løsningene
 • delta i arbeidet med overgang til periodisert regnskap (SRS)
 • oppgaver innenfor virksomhetsstyring, herunder internkontroll
 • avdelingsovergripende koordineringssaker
 • ressursperson innenfor anskaffelser, herunder lokal forvalter av departementets fellesavtaler
 • øvrige oppgaver kan også bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • høyere utdanning innen økonomi/regnskap, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.
 • kjennskap til statlig økonomiregelverk, Unit4 ERP og MS Excel er en fordel
 • analytisk og strukturert tilnærming og faglig dyktig
 • initiativrik og selvstendig i arbeidet
 • gode samarbeidsegenskaper
 • gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig

For stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves det relevant arbeidserfaring innenfor regnskap, gjerne fra statlig forvaltning.

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø 
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksitid, sommertid og pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Les mer om å jobbe i Finansdepartementet her.

Annen informasjon

Lønn: kr 480 000 – 750 000 (pluss betalt overtid). For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 15. august 2022. Søknaden merkes med referansenummer: 22/22.

Kontakt: Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Paal Gjennestad tlf. 412 58 367.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Søknadsfrist: 15.08.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Paal Gjennestad, avdelingsdirektør
Tlf: 412 58 367

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler