Vil du jobbe med sikkerhet og beredskap i Finansdepartementet? Førstekonsulent/rådgiver

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond. 
 

Administrasjonsavdelingen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyringen i departementet, dokumentasjon- og arkivfunksjon, utvikling og drift av IT-funksjonen, personalpolitikk og HR-funksjon, samt samordning av sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Om stillingen

I Administrasjonsavdelingen, seksjon for økonomi og virksomhetsstyring, er det ledig fast stilling som førstekonsulent/rådgiver.

Seksjonen har blant annet ansvar for arbeidet med sikkerhet og beredskap internt i departementet og samordner arbeidet med sikkerhet og beredskap overfor underliggende etater. Seksjonen samarbeider også nært med andre sentrale sikkerhetsinstanser.

Oppgavene vil i hovedsak omfatte oppfølging og videreutvikling av det daglige sikkerhetsmessige arbeidet i Finansdepartementet, men vil også kunne innebære deltakelse i større departements- og sektorovergripende prosesser. Som førstekonsulent/rådgiver vil du arbeide med et bredt spekter av oppgaver og få gode utviklingsmuligheter. 

Sentrale arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil både variere over tid og kunne påvirkes av situasjoner som oppstår. Du må trives med at jobben tidvis er hektisk, og du må like å håndtere flere arbeidsoppgaver parallelt. Viktige oppgaver vil bl.a. være:

 • oppfølging av sikkerhetsloven, herunder oppgaver knyttet til ikt- og informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet, personellsikkerhet, interne kompetansehevingstiltak mv.
 • arbeid med departementets interne rutiner innenfor sikkerhet og beredskap og videreutvikling av departementets sikkerhetskultur
 • bistand i departementets arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser
 • bistand i utarbeidelsen av rapporter og evalueringer om sikkerhetstilstanden i departementet og sektoren
 • oppfølging av FINs sektor for øvrig innenfor sikkerhet og beredskap

Vi ser etter deg som har:

 • relevant høyere utdanning med gode resultater på mastergradsnivå for eksempel innen samfunnssikkerhet
 • formell kompetanse innen digital sikkerhet vil være ønskelig, men er ikke et krav
 • meget gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig

Du kjennetegnes ved:

 • analytisk og strukturert tilnærming
 • pågangsmot
 • initiativrik og selvstendig  i arbeidet
 • gode samarbeidsegenskaper
 • læringsevne og læringsvilje

For stilling som rådgiver kreves det relevant arbeidserfaring fra området sikkerhet og beredskap. Erfaring fra for eksempel et departement eller annen offentlig virksomhet vil telle positivt, men er ikke et absolutt krav. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Den som blir ansatt, må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG.

Annen informasjon

Lønn: 480 000 – 600 000 (pluss betalt overtid).  For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist:  31.01.2022. Merk søknaden med ref.nr 2/22.

Kontakt: Nærmere opplysninger ved fagdirektør Jon Ivar Veivåg tlf. 932 13 628 eller avdelingsdirektør Paal Gjennestad tlf. 412 58 367

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Den som tilsettes, vil få en klausul om karantene eller saksforbud i arbeidsavtalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Søknadsfrist: 31.01.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Jon Ivar Veivåg, fagdirektør
Tlf: 932 13 628

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler