Vil du jobbe med spennende arbeidsoppgaver innenfor vannforvaltning og vannforurensning

Om stillingene

Klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken har to faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for vannmiljø og forurensning med kontorsted Drammen.

Avdelingen har ansvar for å følge opp at nasjonal klima- og miljøpolitikk iverksettes i fylkene, ha oversikt over miljøtilstanden i fylkene og bidra til at dette utvikler seg i en klima- og miljøvennlig retning. Vi skal blant annet bidra til å beskytte miljøet ved å hindre alvorlig forurensning.


Arbeidsoppgaver

Stillingene som nå lyses ut vil ha oppgaver innenfor hele seksjonens arbeidsoppgaver som er:

 • vannforvaltning, resipientovervåkning og artsforvaltning i vann
 • saksbehandling av søknader etter lovverk Statsforvalteren forvalter for vassdrag, vannforurensning og avløp
 • klagesaksbehandling, tilsyn og veiledning av kommuner og virksomheter

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høyskole/universitet på masternivå innenfor, miljøforvaltning/ vannforvaltning, miljøteknikk, kjemi, biologi eller miljørett. I særlige tilfeller kan lavere utdanning kompenseres med høy relevant realkompetanse

For stilling som seniorrådgiver er det i tillegg et krav at du har/er:

 • God oversikt over lovverk, virkemidler og den nasjonale politikken på området
 • Særlig fagkompetanse og spisskompetanse innenfor ett eller flere fagområder nevnt over
 • Særlig kvalifisert og evner å se utover eget fagområde ved å ta initiativ på tvers av fagområder

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning innen vannforvaltning /artsforvaltning i vann, konsesjonsbehandling etter forurensningsloven og/ eller miljøteknikk vil bli vektlagt
 • God oversikt over lovverk, virkemidler og den nasjonale politikken på området
 • Kunnskap om avløpsfeltet og/eller vannforvaltning
 • Evne til å engasjere og interessere seg for fagområdene forurensning og vannforvaltning
 • Evne til å jobbe selvstendig, sikre fremdrift og sluttføre saker
 • Evne å ha flere saker i prosess til enhver tid
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God vurderingsevne og rolleforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlig egnethet og vårt behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting.

Kandidater som avslutter sin grad våren 2021 vil kunne komme i betraktning. Stillingskode/avlønning vil for disse bli vurdert ved en eventuell ansettelse.


Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingene lønnes som:

 • rådgiver i lønnsspennet kr. 500 000 - 570 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. 
 • seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 550 000 - 620 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Ved intern tilsetting kan det bli ledig et engasjement.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med

 • seksjonssjef Hilde Sundt Skålevåg, tlf. 32 26 68 27 / 975 666 72
 • avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth, tlf. 32 26 69 99 / 993 015 19

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 18.06.2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Søknadsfrist: 18.06.2021

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler