Vil du jobbe med styring av tjenester i ett av Norges mest spennende IKT selskaper?

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


   

Helse Sør-Østs utviklingsplan setter ambisiøse mål for regionen frem mot 2035. Sykehuspartner HF skal legge til rette for å nå disse
målene gjennom blant annet å identifisere og planlegge vår aktivitet slik at
tjenestene og teknologi understøtter sykehusenes fremtidige
behov. Dette innebærer også en endring av måten Sykehuspartner HF
leverer sine tjenester på.

Vi søker nå en sterk fagleder som kan ta eierskap til styring av tjenestene innenfor porteføljen Medikasjon og
Pasientmålinger og som kan være en pådriver for det verdifulle samspillet
mellom organisasjon, teknologi og mennesker. Du må evne å skape gode
resultater, god samhandling og fremdrift både internt i Sykehuspartner og i
samspill med regionen. Som Tjenesteporteføljeansvarlig for
porteføljen Medikasjon og Pasientmålinger vil du få ansvaret for tjenester
knyttet til elektronisk kurve, lukket legemiddelsløyfe, medikamentell
kreftbehandling og samspill mellom IKT og medisinteknisk utstyr. Dette er
kjerneområder i pasientbehandlingen som er i stor endring for å bedre hverdagen
til helsepersonell og pasient. Du vil samarbeide tett med Helse Sør-Øst RHF og
helseforetakene for å sette utviklingsretning og drive  livssyklushåndtering av
tjenestene.

Som Tjenesteporteføljeansvarlig  vil du få en svært aktuell og spennende rolle med ansvar for den strategiske styringen og
videreutviklingen av porteføljen.  I rollen må du ha evne til å
sette deg inn i og forstå helseforetakenes behov og inneha en teknisk
forståelse slik at du kan se mulighetsrommet til å imøtekomme disse behovene
gjennom tjenestene Sykehuspartner tilbyr. Du må trives med varierende oppgaver,
samt ha evne til å jobbe selvstendig for å drive prosesser og arbeid fremover.
Du vil bli ønsket velkommen i en avdeling med godt samarbeid, mye erfaring, og
som villig deler egen kompetanse for å spille hverandre gode.

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver som bidrar inn i et kritisk samfunnsoppdrag
 • Mulighet til å være med å utvikle fremtidens helsetjenester med bruk av IKT
 • Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeidsmiljø som preges av godt samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • En utfordrende stilling i et spennende fagmiljø med høy kompetanse
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lokaler i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Ledererfaring fra større komplekse IKT organisasjoner er en fordel
 • Kunnskap om og innsikt i samspillet mellom teknologi, forretning, økonomi og gevinstrealisering
 • Erfaring med prosessarbeid, gjerne kjennskap til smidig utvikling, lean, design thinking eller
  tilsvarende
 • Dokumentert gjennomføringsevne
 • God kjennskap til ITIL
 • Erfaring med porteføljestyring vil være en fordel
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper

 • Kundeorientert med god forretningsforståelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Relasjonsbygger som skape resultater i samspill med kollegaer og kunder
 • Strategiske lederegenskaper
 • Strukturert, handlekraftig og løsningsorientert
 • Evne til å utvikle og motivere andre

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tjenesteporteføljestyring og utvikling, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Mai Torild Moksness-Skaug
Tlf: 45001872

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler