Vil du jobbe med styring av tjenester som understøtter samhandling mellom helsepersonell, pasienter og pårørende i ett av Norges mest spennende IKT selskaper?

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


 

       

Sykehuspartner leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i
Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Sykehuspartner drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for sykehusene, både kliniske og
administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater
for 78 000 brukere. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, leverer
Sykehuspartner fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at
helsepersonell kan konsentrere seg om hovedoppgaven –
pasientbehandling. Med rundt 1550 medarbeidere er Sykehuspartner en av Nordens største
virksomheter innen fellestjenester til sykehussektoren.

Helse Sør-Østs utviklingsplan setter ambisiøse mål for regionen frem mot 2035.
Sykehuspartner HF skal legge til rette for å nå disse målene gjennom blant
annet å identifisere og planlegge vår aktivitet slik at våre tjenester og
teknologi understøtter sykehusenes fremtidige behov. Dette innebærer også en endring av måten Sykehuspartner HF leverer sine tjenester på. Vi søker nå en sterk fagleder som kan ta eierskap til styring av tjenestene og som kan
være en pådriver for det verdifulle samspillet mellom organisasjon, teknologi
og mennesker. Du må evne å skape gode resultater, god samhandling og fremdrift både internt i
Sykehuspartner og i samspill med regionen.

Vi søker etter deg med et brennende engasjement for gode brukeropplevelser gjennom å optimalisere tjenesteporteføljene "Interaksjon og
Felleskomponenter".  Gjennom disse porteføljen​e leveres det forretningstjenester som
understøtter samhandlingen mellom helsepersonell og pasienter og pårørende.
Dette kan være administrative tjenester, som timebooking, eller tjenester som
direkte understøtter pasientbehandlingen gjennom innsyn og samhandling, samt
oppfølging av pasienten i hjemmet. Dette er områder i rivende utvikling, blant annet innenfor digitale innbyggertjenester og hjemmesykehus.

Som Tjenesteporteføljeansvarlig  vil du få en
svært aktuell og spennende rolle med ansvar for den strategiske styringen og
videreutviklingen av porteføljene.  
I rollen må du ha evne til å sette deg inn i og forstå helseforetakenes behov og
inneha en teknisk forståelse slik at du kan se mulighetsrommet til å imøtekomme
disse behovene gjennom tjenestene Sykehuspartner tilbyr.
Du må trives med varierende oppgaver og endringer, og ha evne til å jobbe
selvstendig for å drive prosesser og arbeid fremover. Du vil bli tatt godt imot
i en avdeling med godt samarbeid, mye erfaring, og som villig deler egen
kompetanse og erfaring for å spille hverandre gode.

.​

 

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver som bidrar inn i et kritisk samfunnsoppdrag
 • Mulighet til å være med å utvikle fremtidens helsetjenester med bruk av IKT
 • Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeidsmiljø som preges av godt samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • En utfordrende stilling i et spennende fagmiljø med høy kompetanse
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lokaler i nær tilknytning til offentlig kommunikasjonVi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.
 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Ledererfaring fra større komplekse IKT organisasjoner er en fordel
 • Kunnskap om og innsikt i samspillet mellom teknologi, forretning, økonomi og gevinstrealisering
 • Teknisk erfaring med å levere tjenester som understøtter samhandling mellom ulike aktører
 • Erfaring med prosessarbeid, gjerne kjennskap til smidig utvikling, lean, design thinking eller
  tilsvarende
 • Dokumentert gjennomføringsevne
 • God kjennskap til ITIL
 • Erfaring med porteføljestyring vil være en fordel
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper

 • Kundeorientert med god forretningsforståelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Relasjonsbygger som skape resultater i samspill med kollegaer og kunder
 • Strategiske lederegenskaper
 • Strukturert, handlekraftig og løsningsorientert
 • Evne til å utvikle og motivere andre

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.06.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tjenesteporteføljestyring og utvikling, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Mai Torild Moksness-Skaug
Tlf: 45001872

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler