Vil du jobbe med systemutvikling på storbedriftsområdet ?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Avdeling storbedrift har ansvar for å sikre at Norges største konsern etterlever skatte-
og merverdiavgiftsreglene. Avdelingen ledes fra Moss.
 
Det foregår mye utviklingsarbeid i etaten. Vi søker etter en medarbeider som kan
være en koordinator og pådriver i arbeidet med å ivareta avdelingens behov i
forhold til ulike tiltak og prosjekter. Vi ser etter en person som har erfaring
med og interesse for systemutvikling, og samtidig har god kjennskap til
håndtering av storbedriftskonsern.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som
vedlegg til den elektroniske søknaden.

       

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagkompetansemiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid 
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges
 • beste pensjonsordninger 

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 600 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. 

De første seks måneder regnes som prøvetid.  Noe reisevirksomhet må påregnes.        

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på masternivå
 • erfaring med prosjektarbeid
 • gode digitale ferdigheter
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god forretningsforståelse, stiller relevante spørsmål og jakter etter muligheter
 • det er en fordel med kjennskap til konsern-/storbedriftsegmentet

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • interesse og forståelse for systemutvikling
 • evne til raskt å sette deg inn i komplekse problemstillinger og tenke helhetlig
 • strukturert og jobber selvstendig
 • initiativrik og motiveres av utvikling
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.10.2019

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Bernt Ankers gate 17
1524 Moss

Kontaktperson:
Vegard Kristiansen
Tlf: 920 64 108

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler