Vil du jobbe på Kartverket i Ullensvang?

Kartverket har ledig to mellombels stillingar som saksbehandlar

Kartverket Ullensvang har ansvaret for tinglysing av burettslagsandelar og kundesenteret til Kartverket.

Her er vi om lag 50 tilsette som har ein innhaldsrik og variert arbeidskvardag. Brukarane våre stiller mange ulike spørsmål. Dei kjem i kontakt med oss via telefon, chat og e-post. I tillegg kjem arbeid med sosiale media og nettsidene til eigedomsdivisjonen. Vi tinglyser om lag 500-600 papirdokumenter kvar dag.
Tinglysingsavdelinga i Kartverket har ledig engasjement som saksbehandlar ut året 2021. Arbeidsstad er Kartverket Ullensvang med kontor i Kinsarvik.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid innan dei ulike kommunikasjonskanalane på kundesenteret; telefon, e-post og chat 
 • Saksbehandling innan tinglysing av burettslagsandelar
 • Bruk av digitale verktøy innan saksbehandlingsystemer, digital og fagleg rettleiing i våre tenester og løysingar

Kvalifikasjonar

 • Høgskuleutdanning på bachelornivå innan juss, eigedomsfag, samfunnsfag eller anna relevant studieretning
 • Relevant eigedomsfagleg erfaring vert tillagd vekt
 • Erfaring frå relevant arbeidsfelt, minimum 6 år, kan vege opp for delvis manglande formell utdanning
 • God datakunnskap
 • God norskkunnskap, både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Du må vere nøyaktig, målretta, effektiv og ha gode samarbeidsevner
 • Du må trivast med å arbeide i eit travelt miljø med driftsmål og tidsfristar
 • Du må ha godt humør og vere glad i samhandling med andre
 • Du må ha god kommunikasjonsevne

Vi tilbyr

 • Ein moderne, levande og morosam arbeidsplass, interessante arbeidsoppgåver i eit triveleg arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordningar
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Stillinga blir løna som konsulent, frå kr 382 900,- til kr 451 700,- etter kvalifikasjonar
 • Gunstig pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer eit inkluderande arbeidsliv. Det inneber at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkarar med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidatar som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere ein samanhengande yrkeskarriere.  Vi ser fram til å ta i mot din søknad.

Kartverket dekkjer behovet for geografisk informasjon og offentleg eigedomsinformasjon i Noreg, og er i tillegg tinglysingsmyndigheit for heile landet. Hovudkontoret til Kartverket ligg på Hønefoss. I tillegg har vi tolv fylkeskartkontor, ein sjødivisjon i Stavanger, eit kundesenter i Ullensvang i Hardanger og eit jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
Kartverkets kjerneverdiar er inkluderande, kompetent, open, påliteleg og engasjert.

Søknadsfrist: 12.04.2021

Arbeidssted: Kinsarvik

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Marita Aarhus, avdelingsdirektør
Tlf: 941 59 478

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler