Vil du lede det strategiske HR-arbeidet i en av Norges mest innovative etater?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.


Vi tilbyr

Hos oss blir du del av en nytenkende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag: vi sikrer finansieringen av velferdssamfunnet, og det er vi stolte av å gjøre på en måte som høster stor tillit hos befolkningen.

Vi kan tilby deg

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse - en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som direktør (i stillingskode 1062), med lønnsbetingelser etter avtale. 

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg med

 • høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Har du særlig relevant erfaring kan det i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring på overordnet nivå fra større, kompleks virksomhet
 • solid erfaring fra avdelingens arbeidsområder, der erfaring med å lede i endrings-, omstillings- og digitaliseringsprosesser vil bli særlig vektlagt
 • erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte 

Personlige egenskaper

Du

 • forstår samfunnsutviklingen og brukernes behov
 • er utviklingsorientert og har kvalitetsfokus
 • er en samlende og helhetlig orientert leder
 • er god til å kommunisere og skape engasjement
 • har integritet, pågangsmot og høy gjennomføringsevne 

Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 28.09.2021

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
HR-direktør, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 OSLO

Kontaktperson:
Kristin Høy Lian
Tlf: 48231646

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler