Vil du lede et viktig område med høy samfunnsnytte?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Med over 1.000.000 utviklingstimer årlig er Skatteetaten en av landets største arbeidsgivere innen programvareutvikling. Vi er over 850 mennesker i divisjon IT som jobber med utvikling og drift av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning.  Offentlig deling av informasjon er et viktig satsningsområde i Norge, og Skatteetaten forvalter løsninger på vegne av flere etater. Blant annet utvikler og forvalter vi etatens partsregister og delingstjenester. Vår IT-portefølje er dessuten en av Norges største med sterk vekst i tjeneste- og transaksjonsmengde. Dette medfører at vi stadig er på jakt etter dyktige IT-folk. Til en nyopprettet stilling søker vi nå en gruppeleder til gruppen Komponenter 2. Gruppen har ansvaret for å videreutvikle etatens partsregister, våre fellesløsninger for ekstern kommunikasjon og delingstjenester.

Vi ser etter deg som har god forståelse for samfunnsutviklingen, for IT-utviklingsprosesser og for potensiale for modernisering og digitalisering. Som gruppeleder vil du være ansvarlig for prosesser og styring av avhengigheter tilknyttet gruppens områder på tvers av organisasjonen, og du vil jobbe tett med andre avdelinger og divisjoner i Skatteetaten.

For å lykkes i rollen må du kunne håndtere mange parallelle prosesser, og du bør kunne kommunisere og forankre informasjon på flere nivåer i organisasjonen. Du vil være leder og personalansvarlig, og evnen til å utvikle velfungerende team og utnytte de ansattes kvaliteter på en god måte er et suksesskriterie.

Vi tror du har basiskompetanse innen IT-utvikling og noen års erfaring med ledelse. Det er en fordel om du har erfaring fra det offentlige, eller store komplekse virksomheter, slik at du har god forståelse for prosess- og prosjektgjennomføring. I denne rollen blir du en del av et utviklingsmiljø på cirka 500 interne medarbeidere og 200 eksterne konsulenter.

Vi tilbyr

  • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
  • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
  • kompetanseutvikling
  • fleksitid og betalt overtid 
  • trening i arbeidstiden
  • en raus personalpolitikk
  • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 700 000 – kr 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneder prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Kvalifikasjoner

  • høyere relevant utdanning på bachelornivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
  • noen års erfaring med ledelse eller utvikling av medarbeidere
  • høy kompetanse om IT-utviklingsprosesser i store organisasjoner
  • god skriftlig og muntlig formidlings- og fremstillingsevne på norsk
  • god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
  • fordel med erfaring knyttet til skatt og avgift
  • fordel med erfaring om utvikling og forvaltning av delingstjenester og felleskomponenter i en mikroarkitektur

Personlige egenskaper

  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å skape engasjement
  • interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
  • kan jobbe selvstendig og tar initiativ
  • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
  • strukturert og evne til å jobbe på standardiserte måter

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.09.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Jørn Petter Staff
Tlf: 975 32 927

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler