Vil du lede Skatteetatens reise inn i skyen og skape store synlige resultater for samfunnet?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge.
Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og
utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny
organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer
effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og
avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne.

Ny struktur er
planlagt implementert fra 01.september 2021.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den
spennende endringsreisen divisjon IT står i!

Seksjonen har ansvaret for å bygge opp etatens nye utviklingsplattformer i skyen for
forretningsapplikasjoner og analyse. I tillegg har den ansvaret for å videreutvikle
og forvalte alle etatens nåværende utviklings- og infrastrukturplattformer.
Disse plattformene er bygget på moderne teknologier og er svært effektive med
meget høye krav til ytelse og sikkerhet. Enheten har 60 ansatte som er
organisert i fire grupper med forventning om vekst fremover i antall ansatte.

Seksjonen er en del av avdelingen Plattformer hvor det også er en seksjon for
applikasjonsstøtte på samme størrelse. Den seksjonen har ansvaret for drift av
etatens applikasjonsdrift, databaser og testmiljø. Som seksjonssjef blir du en
del av avdeling Plattformer sin ledergruppe og forventes å bidra til utvikling
av både avdelingen og seksjonens ansvarsområde.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 -- kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å
bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes
råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. Vi ber om
at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den
elektroniske søknaden.
Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av
NOKUT.

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens tjenester
 • solid kjennskap til eller erfaring innen IT utvikling og forvaltning av applikasjoner og infrastruktur
 • erfaring fra arbeid med utvikling av nye leveransemodeller innen IT
 • erfaring med ledelse av ledere vil være en fordel
 • ønskelig med erfaring med smidig IT utvikling og forvaltning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

IT er en stor divisjon og lederne må evne å tenke helhetlig og på tvers av fagområdene. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. I tillegg har du:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være en god relasjonsbygger
 • strategisk og gode analytiske egenskaper
 • formidle visjoner og drive frem endringer i arbeidsmetoder og kultur blant de ansatte
 • strukturert og resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evne til å engasjere seg både i faglige problemstillinger i og utenfor eget fagområde
 • spre engasjement til sine kolleger og medarbeidere

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2021

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Peder Lund
Tlf: 97 73 50 88

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler