Vil du ta ansvar for kompetanseutviklingen i Norges mest innovative etat?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Hva går jobben ut på?

Kompetanseutvikling og god utnyttelse av vår samlede kompetanse er et viktig satsingsområde for oss de neste årene. Vi må løse oppgavene våre på nye og mer moderne måter, og derfor skal mange av oss tilegne seg ny kompetanse. For å sikre at vi jobber helhetlig og langsiktig med kompetanseutvikling, trenger vi deg med god prosessforståelse og et strategisk blikk. Vi ser en fagspesialist som har erfart viktigheten av helhetlig kompetanseutvikling i sammenheng med virksomhetsutviklingen. Er du vår nye kollega?
 
Du blir faglig ansvarlig for å etablere og videreutvikle gode strukturer og etatsfelles tiltak innen kompetanseutvikling, på vegne av HR-direktør og etatsledelsen. Dette innebærer at du blir en faglig sparringspartner for ansatte som jobber med kompetanseutvikling i divisjonene våre. Du skal videreutvikle og bidra til å skape arenaer, programmer og tiltak innenfor kompetanseutvikling, og koordinere kompetansetiltak på tvers i organisasjonen. For å lykkes med dette, er det viktig at du bygger gode relasjoner og samarbeider med interne fagmiljøer om utvikling og gjennomføring av strategiske og operative kompetanseutviklingstiltak. Med din solide faglige tyngde skal du være god ambassadør for mulighetsrommet innen kompetanseutviklingsområdet. Rollen vil gi deg mye ansvar og myndighet, og muligheten til å ta grep om et høyt prioritert område i en stor og samfunnsviktig etat.
 
Hos oss blir du en del av et faglig sterkt HR-miljø i utvikling. HR-avdelingen i Skattedirektoratet har et overordnet ansvar for strategi, styring og utvikling av HR i etaten. Du vil få muligheten til å jobbe med helhetlig kompetanseutvikling i etaten, både strategisk, koordinering av aktiviteter, noe operativt arbeid og løpende utvikling av området. Vi er i ferd med å bygge fremtidens HR-avdeling med solid strategisk kompetanse. Du får mange gode sparringspartnere rundt deg, og du vil merke at kollegaene dine vil få til mye. Du kommer til en nytenkende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag: vi sikrer finansieringen av velferdssamfunnet, og det er vi stolte av å gjøre på en måte som høster stor tillit hos befolkningen. 

Vi tilbyr

Vi kan friste med:

  • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
  • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
  • kompetanseutvikling
  • fleksitid og betalt overtid
  • trening i arbeidstiden
  • en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 700.000 - 800.000, med mulighet for å vurdere høyere lønn for særlig kvalifiserte kandidater. 

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Utdanning gjennomført i utlandet må være NOKUT-godkjent.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Inntil videre gjennomfører vi intervjuer på video.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som:

  • har høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan i noen tilfeller oppveie kravet til utdanning
  • har solid erfaring innen strategisk og operativt kompetanseutvikling, fortrinnsvis fra en stor og kompleks virksomhet
  • er faglig oppdatert og som har kunnskap om og erfaring med å teste ut nye arbeidsmåter og verktøy (inkludert digital læring). Du kan gjerne ha erfaring fra HR tech
  • er en erfaren prosjektleder og en god prosessdriver

Personlige egenskaper

Du har god organisasjonsforståelse, og er god til å engasjere og å få andre med deg. Du er en sterk relasjonsbygger i møte med kollegaer fra alle nivåer i virksomheten. Selv om du arbeider godt selvstendig og er vant til å drive frem prosesser på egenhånd, forstår du også når du bør involvere andre – og også hvem. Du har faglig integritet og tyngde, og har en god balanse mellom å være tydelig og ydmyk. Du har et godt blikk for helheten, og er utviklingsorientert – akkurat som vi er.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.08.2021

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
Seniorrådgiver - Skattedirektoratet
Fredrik Selmers vei 4
0663 OSLO

Kontaktperson:
Wenche Kristiansen
Tlf: 922 83 756

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler