Vil du ta driftsansvar for Exchange og Microsoft365?

Har du faglige ambisjoner, er systematisk og interessert i teknologi? Trives du best når du kan løse problemstillinger sammen med andre? Nå søker vi etter driftsressurs til vårt serverteam, både erfarne og nyutdannede, som har lyst til å bli en del av teamet vårt i Hønefoss. Du får en sentral rolle i drift av Kartverkets Exchange og Microsoft365 plattform. Kartverket utvikler og forvalter en rekke nasjonale løsninger som har høy samfunnsmessig nytteverdi som digitale kart, tinglysing i fast eiendom og borett, eiendomsinformasjon (matrikkel og grunnbok), stedsnavn, posisjonstjenester og elektronisk sjøkarttjeneste.

Du er en lagspiller som er interessert i ny teknologi. Vi er opptatt av endringsvilje og er på vei inn i spennende tider hvor stadig større del av vår virksomhetsutvikling skjer i tverrfaglige team. Vi ser etter deg som vil jobbe i et miljø hvor det skjer mye på en gang og som setter brukeren i fokus.

Du får over 100 dyktige kollegaer innen IT som jobber sammen om å utvikle de beste løsningene. Det er teknologiinteressen som knytter oss sammen og som utvikler deg, oss og løsningene våre. IT består av tre avdelinger lokalisert på Hønefoss og i Stavanger. Vi har det totale ansvaret for IT i Kartverket, herunder strategi, IT-arkitektur, standardisering, utvikling av spesialsystemer, applikasjonsdrift og drift av infrastrukturen. Den ledige stillingen er plassert under seksjon for infrastruktur som har ansvar
for drift av Kartverkets underliggende infrastruktur, både on prem og i sky.
Stillingen har arbeidssted på Hønefoss. Søkere må kunne sikkerhetsklareres for å tiltre stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift og vedlikehold av M365 plattformen
 • Bidra i drift av kartverkets virtualiseringsplattform basert på VMware
 • Drift av Kartverkets hybride Exchange løsning
 • Bidra i større prosjekter knyttet til M365 plattformen og applikasjonsporteføljen
 • Deltagelse i tverrfaglige team og prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant IT-utdannelse fra høyskole/universitet, minimum bachelornivå
 • Minimum 5 års relevant erfaring med drift i større miljøer kan kompensere for manglende formell utdannelse  
 • Du må ha kunnskap om M365, Exchange og Exchange online
 • Det er ønskelig med kunnskap om Azure, Azure AD, VMware og tilhørende teknologier
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra IT-drift, gjerne fra større IT-miljøer, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Søkere må kunne sikkerhetsklareres for å tiltre stillingen

Personlige egenskaper
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjons- og formuleringsevne
 • God evne og vilje til å dele kompetanse og erfaring 
 • Serviceinnstilt, kvalitets- og løsningsorientert og generelt være en problemløser
 • God planleggings- og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø
 • Hovedkontor på Hønefoss – en time fra Oslo – gode bo- og oppvekstforhold og flotte naturområder
 • Stillingen lønnes som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør, fra kr 500 000,- til 700 000,- etter kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.   

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert. 

 

Søknadsfrist: 08.08.2021

Arbeidssted: Hønefoss

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Robin Paulsen, seksjonssjef IT - infrastrukturdrift
Tlf: 32 11 80 00

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler