Vil du være en del av et prosjektledermiljø med høy kompetanse innen ledelse og styring av IKT-leveranser til nye sykehusbygg i Helse Sør-Øst?

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Vi søker fremoverlente og løsningsorienterte prosjektledere som kan sikre Sykehuspartner HF sine IKT leveranser til flere av Norges største og viktigste sykehusutviklingsprosjekter. 

I Norge har vi fire regionale helseforetak som er underlagt Helse -og Omsorgsdepartementet, hvorav det største er Helse Sør-Øst som sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i regionen. Som leverandør av prosjektledelse, IKT, logistikk og HR til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, er Sykehuspartner HF med sine ca. 1.500 ansatte særdeles sentral i å forme morgendagens helsesektor.
 
Avdeling for Prosjektledelse Bygg IKT i Sykehuspartner er en enhet som jobber med prosjektledelse og styring av IKT-leveranser til nye sykehus, og skal blant annet levere IKT til 10+ nye sykehus/bygg i regionen de neste 10-15 årene.
Vi har derfor behov for flere dyktige prosjektledere, både erfarne og uerfarne.
 
Prosjektene våre er varierte i lengde, kompleksitet og størrelse – fra ombygging av eksisterende bygg til helt nye sykehus. Prosjektene skal sikre at helseforetakene kan tilby sikker og fremtidsrettet pasientbehandling. Dette være seg løsninger som benyttes i behandling, sikrer sømløs logistikk i pasientforløpet, og løsninger som ivaretar drift av nye bygg i Helse Sør-Øst, blant annet Nytt sykehus Drammen, Nye Aker sykehus, Nye Rikshospitalet, Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet, Nytt psykiatribygg AHUS og Sørlandet sykehus mfl. 

Vi tilbyr

 • Utfordrende, varierte og spennende prosjektoppdrag for innføring av IKT i nye sykehusbygg
 • Et faglig utfordrende prosjektledermiljø med dyktige og motiverte kollegaer
 • Mulighet for å være med å utvikle fagområdet og egen stilling
 • Eget lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Sertifisering i Prince2 innenfor prosjektledelsesfaget
 • Fleksibel arbeidstid, overtidsordning og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Balansert jobb-familieliv
 • Bedriftsidrett og støtte til treningsabonnement
 • Lønn etter avtale

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller høyere utdanning innenfor relevant retning
 • Erfaring med å ledelse i større prosjekter
 • Erfaring fra arbeid/prosjekter innen IKT-infrastruktur og/eller systemtilpasninger
 • Kjennskap til smidig metodikker ønskelig
 • Teknisk kompetanse innen IKT området er ønskelig
 • Evne til å se helhetlig - sammenhenger og avhengigheter mellom organisasjon, system og prosess
 • Sertifiseringer er ingen krav, men du vil måtte påregne å gjennomføre kurs/ seminarer for kontinuerlig utvikling

Personlige egenskaper

 • Du kjenner deg igjen i våre verdier "Fremoverlent - Ansvarlig - Medspiller"
 • Du engasjerer - og lar deg engasjere
 • Du er løsningsorientert med en sterk gjennomføringsevne og lyst til å gå den ekstra mila
 • Du liker å bygge gode relasjoner, hver dag
 • Du har godt humør og gode kommunikasjonsevner
 • Du liker å dele av din erfaring, samtidig som du er åpen for ny kunnskap
 • Du er tydelig, med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet, og evner å ha flere «baller i luften» samtidig
 • Personlig egnethet kan bli vektlagt sterkere enn enkelte krav til kompetanse og erfaring  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.03.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Prosjektledelse Bygg IKT, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Sven-Erik Wilmo
Tlf: 90739068

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler