Vil du være en del av Norges største statlige innkrevingsmiljø?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling oppdrag i divisjon innkreving  trenger nye medarbeidere i Mo i Rana.

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene, og vi er derfor ute etter deg som er fleksibel og omstillingsdyktig.
 
Vi vil gjerne ha deg som har stor lærelyst, ikke er redd for å utfordre eksisterende praksis og som har interesse for kontinuerlig forbedringsarbeid. Du er en digital borger, og du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig. Du har evnen til å lytte og søke gode løsninger på mange ulike problemstillinger. I tillegg til å jobbe effektivt, liker du også å gå i dybden på saker. Vi gir god opplæring til våre ansatte, nyutdannede oppfordres derfor til å søke.
 
Vi er opptatt av å leve opp til oppdragsgivernes forventinger til kvalitet og effektivitet, og brukerne skal oppleve god service når de tar kontakt. Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

For å kunne ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til bekjempelsen av Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervju på Skype/video

Vi tilbyr

 • mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende arbeidsoppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 451 000, -  kr 540 000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet kan være aktuelt. 

For at vi kan behandle din søknad må vitnemål/karakterutskrifter, attester og eventuelle godkjenninger lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning med minimum godkjent bachelorgrad - gjerne innen fagområdene økonomi/adm. og/eller jus. Andre relevante fagområder kan også vurderes. Utenlandske grader må være NOKUT godkjent.
 • god til å kommunisere både skriftlig og muntlig - også på engelsk
 • bruker av digitale løsninger og verktøy
 • relevant erfaring kan bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • like å gå i dybden i saker samtidig som du leverer resultat og er effektiv
 • nytenkende og tar initiativ  
 • fleksibel og endringsvillig
 • evne å jobbe selvstendig og strukturert
 • evne å se helhet

Personlige egenskaper vil bli særlig vektlagt. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.11.2020

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Terminalveien 2
8624 Mo i Rana

Kontaktperson:
Toril Sletten Johnsen
Tlf: 952 76 706

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler