Vil du være med å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: 7 500 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

Det skal etableres nytt A-krimsenter i Alta - Skatteetaten trenger dyktig engasjerte medarbeidere til å fylle rollene

Vil du være med å bekjempe arbeidslivskriminalitet i et nytt og spennende tverretatlig fagmiljø? Regjeringen har besluttet at det skal opprettes et nytt a-krimsenter i Alta. Opprettelsen skal skje i et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og politiet. Senteret vil bli et av åtte tverretatlige sentre som skal bidra til å forebygge, avdekke og stanse arbeidslivskriminalitet.

A-krimsenteret vil bestå av en kunnskapsgruppe og en kontrollgruppe. I tillegg skal senteret ha en lokal koordineringsgruppe som består av en leder fra hver etat, fortrinnsvis med personalansvar for medarbeiderne i senteret. Senteret skal også ha en senterleder og en koordinator for hver av de to gruppene.

Vi ser etter deg som ønsker å være aktiv ute på oppdrag i tverretatlige team for å utføre oppgaver på vegne av Skatteetaten.  Det vil bli gitt opplæring i Skatteetaten sine kontrollhjemler. I tillegg skal senteret forebygge arbeidslivskriminalitet ved å veilede utenlandske arbeidstakere og bidra til å krympe handlingsrommet for kriminelle ved å etablere et godt samarbeid med andre etater og næringslivet.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Det arbeides med å finne egnede lokaler for senteret i Alta. Aktuelle medarbeidere vil bli ansatt i divisjon innsats, avdeling skattekriminalitet, seksjon 1, gruppe 8. Det er krav om minimum 80% tilstedeværelse på senteret. 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller revisor (kode 1223), fra kr 500.000 - 650.000 avhengig av kvalifikasjoner.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning med minimum en bachelorgrad innen revisjon, regnskap, økonomi eller lignende. Alternativt kan en utdanning fra politihøyskolen være aktuelt. Nyutdannede ønskes velkommen til å søke
 • kjennskap til arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet
 • det er ønskelig med kjennskap til kjennetegn på straffbare forhold innen Skatteetatens forvaltningsområde
 • det er en fordel med kjennskap til etterretningsmetodikk og tverrfaglig samarbeid
 • erfaring fra aksjons- og uteaktiviteter teller positivt
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • samisk språk og kulturforståelse teller positivt, men er ikke et krav
 • førerkort for personbil (B)

Personlige egenskaper

 • resultat- og utviklingsorientert
 • evne til å bygge relasjoner og samarbeid på tvers
 • evne til å ha et helhetlig perspektiv
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.06.2022

Arbeidssted: Alta

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Markveien 38b
9510 Alta

Kontaktperson:
Kristi Totland Skaar
Tlf: 945 07 538

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler