Vil du være med å bygge Nasjonalbibliotekets tjenesteplattform for fremtiden? Vi søker plattformutvikler / systemadministrator

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 580 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Nasjonalbiblioteket sørger for at den norske kulturarven blir bevart for ettertiden og tilgjengeliggjort på nett for nåtiden. Nasjonalbiblioteket høster nettsider, tar imot digitale strømmer fra avishus og andre utgivere, digitaliserer ulike analoge medietyper, og langtidsbevarer det digitale innholdet for kommende generasjoner – vi har virkelig et digitalt 1000-års perspektiv. Vi har også en stor formidlingsvirksomhet basert på samlingen vår og vi formidler digitalt innhold til innbyggere og fagfolk gjennom Nettbiblioteket, podkaster, video og sosiale media. Vi anvender AI/ML på innhold som tekst, lyd, bilde og film. Vi produserer store datasett med norsk tekst og tale for språkforskere, språkstudenter og leverandører av språkteknologiske produkter.

Alt dette gjør vi – og mere til. Det krever en omfattende og avansert portefølje av tjenester, systemer, plattform og infrastruktur med høye krav til kapasitet, automatiseringsgrad, ytelse, redundans, robusthet og sikkerhet.

IKT-avdelingen i Nasjonalbiblioteket består i dag av 70 dyktige medarbeidere. Vi er organisert i tre seksjoner, og jobber i team med bevisst fokus på samarbeid – både på tvers av team, på tvers av seksjoner og mot andre deler av virksomheten.

Vi leverer majoriteten av våre IT-tjenester fra egen infrastruktur on-premise, og er i full gang med å ta i bruk et nytt, stort datasenter i Nasjonalbibliotekets fjellhaller i Mo i Rana. Infrastrukturen er omfattende og moderne med et stort antall nettverkskomponenter, servere, tjenester og klienter fordelt på våre to lokasjoner, Oslo og Rana. Vi forvalter kulturarven i digital form - per i dag 12PB innhold lagret i flere instanser, på ulike teknologier og ulike lokasjoner. Eksempel på teknologier brukt i vår plattform: RHEL, Windows server, Kubernetes, VMware, Elastic Stack, HPSS, NginX og MariaDB for å nevne noen.

Er du god på infrastruktur og plattform? Er du opptatt av å utnytte moderne teknologi til automatisering og kontinuerlig forbedring av infrastruktur og plattform? Vi trenger flere dyktige plattformutviklere / systemadministratorer til å utvikle og forvalte vår plattform!

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og givende arbeidsoppgaver i et team med 8 dyktige fagpersoner, et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fast stilling
 • Mulighet til å kombinere arbeid på kontoret og arbeid hjemmefra
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Dekning av mobil og bredbånd
 • Trimrom, mulighet for trening i arbeidstiden, dekning av treningsutgifter
 • Stillingen lønnes som Overingeniør (kode 1087), fra kr 615.000 – 765.600 eller Senioringeniør (kode 1181), fra kr 765.600 - kr 864.500 avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid etter gjeldende regler.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Kvalifikasjoner

 • Gode kunnskaper om serverdrift
 • Bred generell teknisk IT-kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  
 • Høyere utdanning innenfor IT, minimum på bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning
 • Kunnskap om, og erfaring fra områder som for eksempel:
  • Infrastruktur som kode (IaC) og konfigurasjonssystemer som Puppet, Ansible eller lignende
  • Orkestrering av containere med Kubernetes
  • Virtualiseringsplattformer som VMware
  • Skyplattformer som GCP, AWS eller Azure
  • Drift av relasjons- og dokumentdatabaser
  • Design, oppsett, konfigurasjon og drift av nettverk

Personlige egenskaper

 • Liker å jobbe i team
 • Selvdrevet og løsningsorientert
 • Interesse for nye teknologiområder og produkter
 • Evne til å håndtere komplekse problemstillinger
 • Samarbeider og kommuniserer godt med andre

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.10.2022

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Nasjonalbiblioteket – vår felles hukommelse!
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler