Vil du være med å drive innovasjon i Skatteetaten?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 
Innovasjonsavdelingen i Utvikling søker nå medarbeidere som brenner for å få til innovasjon
i en stor og spennende etat. Vi trenger deg som har lyst til å drive
innovasjonsprosesser for å utnytte nye digitale muligheter, men også kunne
bidra i utvikling av strategiske kunnskapsgrunnlag
 
Innovasjonsavdelingen har ansvar for å bygge kunnskap om endringer i omverden, forstå nye risikoområder
og være pådriver for nytenkning, innovasjon og utprøving av nye ideer. Avdelingen
har løpende og tett samarbeid med interne og eksterne
fagmiljøer for å kunne levere kunnskapsgrunnlag for sentrale veivalg i etaten.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme framtidens skatteetat
 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • Raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 630.000 til 800.000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Bred og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Forstår samfunnsutviklingen og brukernes behov
 • Erfaring som prosessdriver/prosjektleder og god metodisk forståelse
 • God innsikt i digitalisering
 • Ønskelig med gode norsk og engelskkunnskaper 

Personlige egenskaper

 • Selvgående og initiativrik, men jobber gjerne i team  
 • God til å bygge relasjoner og ta andres perspektiv
 • Positiv utfordrer av etablerte tankesett
 • Evne til å skape fremdrift

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Divisjon Utvikling
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Bente Groven-Syversen
Tlf: 450 06 097

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler