Vil du være med å drive kunnskapsutvikling i Skatteetaten?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 
Innovasjonsavdelingen i Utvikling søker nå medarbeidere som brenner for strategisk kunnskapsutvikling og risikostyring i en stor og spennende
etat. Vi trenger deg som forstår nye trender og hvilken risiko dette kan skape
for etatens oppgaveløsning fremover og kan fasilitere prosesser for å få frem
et helhetlig grunnlag for prioritering av risiko.
 
Innovasjonsavdelingen har ansvar for å bygge kunnskap om endringer i omverden, forstå nye risikoområder
og være pådriver for nytenkning, innovasjon og utprøving av nye ideer. Avdelingen
har løpende og tett samarbeid med interne og eksterne
fagmiljøer for å kunne levere kunnskapsgrunnlag for sentrale veivalg i etaten.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme framtidens skatteetat
 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 630.000 til 800.000 avhengig av
kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning
vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå. Bred og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Forstår samfunnsutviklingen
 • Evne til å sammenstille og formidle kunnskap, særlig skriftlig
 • Gode norsk og engelskkunnskaper          

Personlige egenskaper

 • Er analytisk og evner å gå inn i komplekse problemstillinger
 • Selvgående og initiativrik, men jobber gjerne i team
 • Evne til å skape fremdrift 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Divisjon Utvikling
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Bente Groven-Syversen
Tlf: 450 06 097

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler