Vil du være med å håndtere hendelser mot samfunnsviktig og kritisk infrastruktur?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. 

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi ser etter deg som har "utvikler-mindset", er kjent med DevOps-tankegang og som ønsker å videreutvikle dette.

Team operativ sikkerhet er en del av Skatteetatens sikkerhetsmiljø. Det satses planmessig på IT sikkerhet på flere nivåer for å sikre etatens digitale verdier. Teamet vårt jobber etter NSM's grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, og vi jobber teknisk, taktisk, strategisk og administrativt. Teamet er dynamisk og samarbeider med IT drift- og utvikling, staber og eksterne leverandører og myndighetsorganer. Det satses mye på løpende kompetanseoppbygning både internt og eksternt bl.a. ved deltagelse på årlig Splunk konferanse i USA og vi har et formalisert samarbeid med masterstudiet "Cyber Sikkerhet" ved UiA.

Teamet er sammensatt med forskjellig kompetanse og personer med ulik IT driftsbakgrunn. Du har nå mulighet til å bli medlem av et dynamisk og spennende vinnerlag innen IT sikkerhet. Som utviklingsressurs primært innenfor Splunk, vil du være en vesentlig bidragsyter for å løfte vår bruk av Splunk i Operativ Sikkerhet. Du bør ha god erfaring med programmeringsspråk som Python og versjonskontrollsystemer som Git. Disse brukes aktivt i orkestreringsverktøy som Ansible og Splunk SOAR der erfaring med disse teller høyt. Vi ser for oss at du kanskje også har erfaring og kurs innen Splunk og helst kunnskap om skriving av apper for Splunk. Apper brukes til å normalisere datakilder og til integrasjoner med andre systemer, og her vil du være en verdifull ressurs. Har du i tillegg interesse for cloud og IT-sikkerhet teller dette positivt. Du må være nysgjerrig, glad i tekniske utfordringer og kunne bidra ved sikkerhetshendelser på dagtid. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør (kode 1087/1181), fra kr 660 000 – kr 790 000, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen IT på bachelornivå, ønskelig med master
 • erfaring fra softwareutvikling og prosjektarbeid
 • god kunnskap innen Splunk, med ønske om å utvide kunnskap til sertifisert nivå (Splunk Architect) 
 • basiskunnskap innen operativsystemer, nettverk, vanlige protokoller, tjenester og applikasjoner
 • kjennskap til Linux-plattform, gjerne erfaring med ett eller flere skriptspråk
 • kjennskap til Window-plattformen, inklusive Powershell
 • kunnskap innen områdene informasjonssikkerhet, skyteknologier og datanettverk vil bli vektlagt
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • det forutsettes at søkeren kan sikkerhetsklareres og autoriseres for Hemmelig

Personlige egenskaper

 • analytisk og setter deg lett inn i nye fagområder
 • strukturert tilnærming til arbeidsoppgavene
 • fleksibel og serviceinnstilt
 • evne til å håndtere høyt arbeidspress og kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.01.2022

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Svein Tjemsland
Tlf: 408 02 458

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler