Vil du være med å jobbe for at alle skal bo trygt og godt?

Vi er på jakt etter deg som brenner for å skape gode boforhold for alle. Region øst har ansvaret for 98 kommuner i Innlandet, Oslo og Viken og driver målrettet kundedialog og samspill med statlige virksomheter, kommuner, utbyggere og andre aktører i de tre fylkene. Vi forvalter Husbanken økonomiske virkemidler og er totalt 27 trivelige og dyktige medarbeidere som jobber tett sammen i et tverrfaglig miljø. 
Husbankens visjon er at alle skal bo godt og trygt. Med lån, tilskudd og boligfaglig kompetanse er vi en viktig støttespiller for kommuner, byggebransjen og andre aktører i den sosiale boligpolitikken. Vi har et bredt spekter av oppdrag i norsk boligpolitikk og skal gi alle kommuner et helhetlig tilbud for å finne gode løsninger for innbyggerne. 

Arbeidsoppgaver

 • Aktiv utadrettet rådgivning og veiledning av kommuner, byggebransjen og andre aktører
 • Gi opplæring og legge til rette for erfaringsdeling mellom kommunene
 • Sørge for målrettet bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av virkemidler og arbeidsmetoder
 • Prosjektarbeid og saksbehandling samt være en pådriver for innovasjon
 • Gjennomføre analyser av boligsosiale utfordringer i kommunene i regionen og komme med innspill til løsninger og tiltak
 • Planlegge og gjennomføre fysiske og digitale opplæringsaktiviteter (webinar på Teams) ut mot kommunene og andre aktører

Du må regne med noe reisevirksomhet til kommunene i Viken.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som er relevant for stillingens fagfelt, som økonomisk eller samfunnsvitenskapelig utdannelse. Kravet om utdanning kan fravikes ved særlig relevant erfaring.
 • Økonomiforståelse
 • Nyutdannede er også velkommen til å søke på stillingen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er et krav 

Det er en fordel hvis du har

 • forståelse for ulike boligkonsepter, boligsosialt arbeid og kjennskap til kommunale planleggings- og beslutningsprosesser
 • prosess-/prosjektkompetanse
 • erfaring fra kunderådgivning/-oppfølging, gjerne som kundeansvarlig eller tilsvarende fra finansbransjen, offentlig sektor eller konsulentbransjen
 • bankfaglig kompetanse og/eller erfaring med tilskuddsforvaltning og økonomiske virkemidler

Personlige egenskaper

 • Trives med utadrettet arbeid, aktiv kundeoppfølging og å bygge nettverk
 • Interesse for boligfeltet og vilje til faglig oppdatering og fornyelse
 • Selvgående, ser hvilke oppgaver som skal løses og sørger for at de blir løst 
 • Strukturert og resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • Samarbeidsorientert
 • God til å tilegne deg og til å dele kunnskap
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å skape gode relasjoner både internt og eksternt

Vi tilbyr

 • Du får være med på å løse et viktig samfunnsoppdrag: "Alle trenger et trygt hjem" 
 • Du får jobbe i et bredt sammensatt fagmiljø med hyggelige og erfarne kolleger
 • Moderne digitale verktøy
 • Muligheter for kompetanseutvikling
 • Fast stilling som 1434 rådgiver med lønnsspenn kr 560 000–620 000 / 1364 seniorrådgiver med lønnsspenn kr 610 000–750 000, avhengig av erfaring og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid med sommertid
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Mulighet for gunstig boliglån i Statens Pensjonskasse 
 • Fri mobiltelefon
 • Kantineordning 
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo med tilgang til sykkelparkering og garderobe
 • Delvis dekning av utgifter til treningssenter 
 • For stillingen gjelder seks måneders prøvetid før fast ansettelse

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.
Husbanken utarbeider offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å stå på søkerlisten, må du begrunne det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Du vil i så fall få varsel først (jf. Offentleglova §25).
Finalekandidaten må gjennom en bakgrunnssjekk. Vi benytter Semac.
Hvis du har høyere utdanning fra utlandet må du legge ved bekreftelse fra NOKUT.   

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 300 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Søknadsfrist: 12.02.2023

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Husbanken øst, avd. Viken

Kontaktperson:
Erik Simensen, avdelingsdirektør
Tlf: 993 19 468

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler