Vil du være med å lede arbeidet mot skattekriminalitet?

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

Vi er mange i skatteetaten som jobber med å bekjempe skattekriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet, og vi håper du har lyst til å bidra i dette viktige arbeidet. Vi ser nå etter en underdirektør til vårt kontor i Tønsberg. Det kan være en fordel om du har tidligere ledererfaring, men har du en lederspire i deg og innehar relevant fagkompetanse, er du velkommen til å søke på din første lederstilling.

Hvem er du?

Som person har du evne til å raskt sette deg inn i kompliserte problemstillinger. Hos oss er det mange saker som pågår samtidig, og det er helt avgjørende at du evner å delegere, prioritere og raskt kunne oppfatte hva som er vesentlig. Det er også viktig at du trives med samhandling og er en god relasjonsbygger. Du vil lede mennesker i et stort utviklingsorientert miljø og ha et tett samarbeid med lederkollegaene og samarbeidspartnere i andre kontrolletater.

Vi ser etter deg som:

 • identifiserer deg med samfunnsoppdraget vi forvalter
 • har et høyt faglig engasjement, med evne til å raskt sette deg inn i kompliserte problemstillinger
 • har evne til å bygge gode relasjoner og team, og se viktigheten av et godt arbeidsmiljø
 • er utviklingsorientert og tar ansvar utover eget fagområdet
 • kan samarbeide og samhandle med ulike fagmiljøer - og ha mange baller i lufta samtidig
 • har god evne til å tenke strategisk og analytisk

Om stillingen

I seksjonen har vi spisskompetanse på arbeidslivskriminalitet. Gjennom et bredt spekter av
virkemidler søker vi å forebygge, forhindre og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Gruppen du skal lede har ansvaret for skattepatruljen i Tønsberg, samt våre medarbeidere som jobber med mobilisering.  Hos oss vil du samarbeide med store, kompetente fagmiljøer med stort fokus på
digital utvikling. Skattekrimavdelingen kjennetegnes av gode relasjoner, delingskultur og stor bredde i fagmiljøet.

Lokal koordineringsgruppe (LKG)  er a-krimsenteret sin ledergruppe. Lokal koordineringsgruppe skal sikre egen etats ressursforpliktelse på senteret
og beslutte innsats for å understøtte måloppnåelse av felles brukermål og
ønskede brukereffekter. Gruppen består av
en leder fra Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • utfordrende arbeidsoppgaver og stort fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og muligheter for trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 700 000 – 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. De seks første månedene regnes som prøvetid.


Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse.
Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet.
Innsats skal også sikre
skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1700
årsverk.

Kvalifikasjoner

 • du har høyere utdanning på minimum bachelornivå fortrinnsvis innen økonomi, revisjon og/eller juridisk fagfelt. Utenlandske grader må være godkjent av NOKUT
 • du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • du har gode norsk- og engelskkunnskaper
 • det er en fordel med erfaring fra skatt og avgift
 • det er en fordel med ledererfaring

Vitnemål og attester lastes opp i den elektroniske søknaden

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.08.2022

Arbeidssted: Tønsberg

Arbeidsgiver:
divisjon innsats, avd. skattekrim
Anton Jenssens gate 8
3125 Tønsberg

Kontaktperson:
Ragnhild Granvin
Tlf: 913 74 804

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler