Vil du være med å lede et av Skatteetatens sterke fagmiljøer på vår digitaliseringsreise?

Vi søker leder til gruppe Løsning hvor medarbeiderne arbeider innen fagfeltene behov- og kravanalyse, produkt- og løsningsledelse samt brukskvalitet.

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

IT-divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Løsning er en gruppe i Prosjektseksjonen og består av ca. 25 høyt kompetente medarbeidere som jobber innen fagfeltene produkt- og løsningsledelse og brukskvalitet. Vi søker nå etter en ny leder av gruppen da nåværende leder går over i andre oppgaver i Utviklingsavdelingen.

Gruppen er etatens "center of excellence" på produkteierskap, løsningsledelse og brukskvalitet, og gir god støtte til, og god dialog med, prosjektene og resultatenhetene. Den sørger for at etaten har brukervennlige løsninger via tjenestereiser og innsiktsarbeid til brukertesting og evaluering og i god dialog med brukerne.

Hovedarbeidsområder for gruppen er:
  • Forvalte og videreutvikle kompetanseområdenet
  • Produkt- og løsningsledelse i prosjektene (produkteiere)
  • Behov- og kravanalyse (funksjonelle arkitekter)
  • Brukskvalitet, herunder brukeranalyse, brukertesting og interaksjonsdesign
  • Metodeansvar og kompetanseutvikling knyttet til Behov og kravmetode og Brukskvalitetsmetode
Skatteetaten gjennomfører en rekke større og mellomstore prosjekter for å utvikle og forbedre tjenestene som leveres til skattytere. For å nå målene med disse prosjektene er det nødvendig med gode løsningsarbeid og brukskvalitet, og gruppens medarbeidere er sentrale i gjennomførelsen av dette i prosjektene.

Vi søker en tydelig lederfigur som kan balansere virksomhetens behov og medarbeidernes ønsker. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø, og ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Skatteetaten benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Gruppelederen får personalansvaret for gruppens medarbeidere og vil være rådgiver for etatens ledelse i spørsmål vedrørende prosjekter og tiltak som ønskes gjennomført. Stillingen inngår i Prosjektseksjonens lederteam og byr på spennende utfordringer med bl.a. nedenforstående oppgaver.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 730 000 – kr 848 800 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole
  • relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

flere års erfaring fra:
  • personal- og linjeledelse
  • bemanning av utviklingsprosjekter
  • utviklingsprosjekter basert på smidige metoder og teknikker

faglig oppdatert innen løsnings- og produktutvikling og drivende evne og vilje til å videreutvikle fagområdet
ønskelig med kompetanse innen Brukskvalitet
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
god gjennomføringsevne
endringsorientert og tilpasningsdyktig
strukturert og analytisk

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 10.03.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Marianne A. Vikdal
Tlf: (+47) 400 06 894

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler