Vil du være med å lede strategisk arbeid med offentlige data?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.


Divisjon Informasjonsforvaltning i Skatteetaten søker en person til å være med å lede arbeidet i divisjonens strategiske, forretningsmessige funksjon. Vi er en pådriver i moderniseringen og digitaliseringen av offentlig sektor og stillingen gir svært gode muligheter for å jobbe med oppgaver av stor samfunnsmessig betydning.
Stillingen er plassert i styringsstaben i divisjon informasjonsforvaltning, og rapporterer til leder for Styringsstab. Styringsstab skal ivareta divisjonsdirektørens behov for å fastsette mål, oppdrag og resultatkrav for divisjonen. Du vil samarbeide tett med styringsteamet i staben, miljøer i avdelingene som jobber med strategi, Virksomhetsstyring i Skattedirektoratet og de andre styringsmiljøene i etaten.
 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

  Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 750 000 – kr 900 000 avhengig av kvalifikasjoner.  For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning helt unntaksvis vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Noe reisevirksomhet må påberegnes. 

  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

  For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.  

 

      Oppstart etter avtale.

    

Kvalifikasjoner

 • har høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandsk utdanning må være NOKUT godkjent.
 • behersker flytende norsk skriftlig og muntlig
 • har erfaring fra arbeid med strategi- og virksomhetsstyring i offentlig sektor, samt evner å koble det strategiske med det operative
 • er godt kjent med politiske føringer for digitalisering av offentlig sektor m.v. (regjeringens digitaliseringsstrategi, digitaliseringsrundskrivet, relevante stortingsmeldinger)
 • har erfaring fra arbeid med endrings- og digitaliseringsprosesser
 • har erfaring med prosess- og/eller prosjektledelse
 

Personlige egenskaper

 • evner å tenke helhetlig og strategisk
 • evner å arbeide analytisk og strukturert
 • er ansvarsbevisst og har god gjennomføringsevne
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er nysgjerrig og nytenkende
 • er interessert i digitalisering og verdien av data

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Tor Ivar Grina
Tlf: 922 85 395

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler