Vil du være med å profesjonalisere og effektivisere helsenettet?

I den norske helse- og omsorgsektoren har vi en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren, hvor du kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte. Dette kaller vi Helsenettet. Dette muliggjør blant annet at du som innbygger kan finne relevant informasjon om deg selv på helsenorge.no. Ulike virksomheter i helsesektoren kan dele informasjon og de får tilgang til tjenester levert av NHN og av offentlige og private partnere. Helsenettet leveres av Norsk helsenett SF og er finansiert gjennom en medlemsavgift.

En av kjerneoppgavene i NHN er å levere en solid infrastruktur til helse- og omsorgsektoren i Norge, slik at Helsenettet kan eksistere. Vi har i tett samarbeid med markedet, gjennom mange år, levert et stamnett vi er stolte av. Dette nettet skal ha 100% oppetid og skal være godt rustet for en rivende teknologisk utvikling.

Vi søker nå etter en seksjonsleder som kan være med på å profesjonalisere og effektivisere våre leveranser ytterligere. I seksjonen tilknytning skal vi sikre at alle aktører i helse- og omsorgsektoren får tilgang til Helsenettet på en måte som er standardisert og samtidig tilpasset behovene de har, der vi reduserer kompleksiteten i våre egne løsninger og benytter oss av markedet og ny teknologi.

Seksjonen inngår i en divisjon som heter Helsenettet og en avdeling som heter nasjonalt nett. Divisjonen har det overordnede ansvaret for at aktørene i sektoren, inkludert tredjepartsaktører, får utnyttet Helsenettet optimalt. Avdelingen har ansvar for at vi leverer 100% oppetid på stamnettet og at vi leverer sikker og kostnadseffektiv tilgang til helsenettet på en måte våre medlemmer både ønsker og forstår.

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Arbeidsoppgaver

Dine ansvarsområder vil være å sørge for effektivisering av NHNs drift og leveranser av tilknytninger til helsenettet, standardisering av underliggende teknologiske byggeklosser,  utarbeidelse av planer og veikart som understøtter NHNs strategiske mål og operasjonelt ansvar for 2.linje drift og support på det nasjonale nettet. 

Som seksjonsleder tilknytning vil du få personalansvar for rundt 10 medarbeidere. 

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har erfaring med personalledelse og er lidenskapelig opptatt av å få det beste ute av medarbeiderne dine. Du må ha dokumentert erfaring med å effektivisere prosesser, aller helst i form av automatisering og i komplekse verdikjeder. Du bør ha erfaring fra nettverk / telekom og inneha en teknologisk forståelse for fagområdet du skal lede, uten at du trenger å være en fagspesialist. Det er viktig at du har interesse for og oversikt over relevante teknologier og evner å se hvilke muligheter som finnes for å utvikle Helsenettet videre. Spesielt relevant er fiber, mobilteknologi og programvare som øker kvalitet og effektivitet på vår drift og leveranser.

Vi ønsker at du har relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, men dokumentert og relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.

Personlige egenskaper

Du har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Du er en lagspiller som evner å se helhet og tenke på hva som er det beste for fellesskapet

Du er strukturert og målbevisst og har nødvendig driv for å få gjennomført det vi ønsker å oppnå

Du er god til å bygge relasjoner og er opptatt av å lytte til innspill og ideer fra både dine medarbeidere, andre kolleger og leverandører.

Du er flink til å formidle sammenhengen fra tiltak til gevinster, også kalt business case

Vi tilbyr

I Norsk Helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrige, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og å forenkle helsetjenesten. Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet hvor ansatte har høy kompetanse, stort engasjement og utviklingsvilje. Du vil gjennom å jobbe hos oss møte kompetente og hyggelige kolleger som skaper et godt arbeidsmiljø. Vi har konkurransedyktige betingelser og god pensjonsordning i KLP. Vi holder til i nye og moderne lokaler i Teknobyen i Trondheim.  
Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering. 
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinfo: Christian Brodersen, avdelingsdirektør nasjonalt nett tlf.: 41638478 eller Janne Langø, Senior HR-rådgiver  tlf.: 94149227

Norsk Helsenett er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Vi sørger for sikker samhandling i helsesektoren. Kort sagt– vi knytter Helse-Norge sammen. Norsk Helsenett leverer også administrative tjenester innen anskaffelser, arkiv og IKT for etatene i helseforvaltningen. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle landets kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er i dag om lag 650 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø og Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Christian Brodersen, avdelingsdirektør nasjonalt nett
Tlf: 41638478

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler