Vil du være med å sikre trygg forvaltning og utvikling av fremtidens Folkeregister?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Juridisk stab har et overordnet juridisk ansvar og skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse og
nødvendig utvikling av regelverk på informasjonsforvaltningsområdet.

En sentral del av divisjonens ansvarsområde er forvaltning og utvikling av Folkeregisteret. Folkeregisteret er et grunndataregister som
benyttes av både offentlig forvaltning og privat sektor. Registeret er av stor
betydning for utvikling av nye tjenester i samfunnet. Folkeregisteret har de
senere år gjennomgått full modernisering både mht. teknologi og bedre tilrettelegging
for å imøtekomme eksterne brukeres behov inkludert utvikling av flere og mer
oppdaterte informasjonselementer. Forvaltningen og videreutviklingen av det
moderniserte Folkeregisteret krever ny kunnskap og breddeforståelse knyttet til
kvalitetsbehov hos Skatteetaten, eksterne produsenter og brukere av data.

Stillingen gir svært gode muligheter til å jobbe tverrfaglig med spennende og utviklingsorienterte oppgaver av stor samfunnsmessig
betydning. Vi trenger deg som har kompetanse og ønske om å jobbe med
fagområdene forvaltningsrett, folkeregister, personvern, identitetsforvaltning
og tilgrensende internasjonalt regelverk.   

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingene lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 650 000 - kr 850 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reising må påregnes.

  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes
  opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.


 

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • juridisk kompetanse og erfaring innenfor forvaltningsrett
 • ønskelig med juridisk kompetanse og erfaring fra områder som er av betydning for Folkeregisteret, slik som folkeregisterrett, personvern, identitetsforvaltning,
  vergemålsrett, barnerett, og relevant internasjonalt regelverk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • ønskelig med erfaring fra tverrfaglig arbeid

Personlige egenskaper

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evner å raskt sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • er strukturert og jobber selvstendig
 • har stor arbeidskapasitet og leveranseevne
 • driver prosesser og leveranser fremover
 • er utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.03.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anette Utheim Eggesbø
Tlf: 412 27 510

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler