Vil du være med å utgjøre en forskjell - divisjon Innsats søker erfaren rekrutterer I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Rekruttering og intern hospitering er et strategisk viktig virkemiddel for å sikre riktig kompetanse og kapasitet i fremtiden for Skatteetaten.  For å styrke vår egen kompetanse, samt kunne tilby god lederstøtte i prosessen, søker vi en erfaren rekrutterer til HR stab, divisjon Innsats.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid 
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 600 000 – kr 750 000,- avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. 

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning. Lang relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanning 
 • erfaring fra rekruttering og gjerne rekruttering til ulike organisatoriske nivåer 
 • erfaring fra rådgivning til ledere for å sikre rekrutteringsfaglig kvalitet i leveransene 
 • fordel med erfaring fra testverktøy 
 • fordel med erfaring fra rekruttering i offentlig virksomhet  
 • god digital forståelse

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar utover eget ansvarsområde 
 • utviklingsorientert og tar initiativ 
 • kvalitets- og leveranseorientert 
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.10.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Cecilie Skarphagen
Tlf: 977 84 881

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler