Vil du være med å utgjøre en forskjell ? Vi søker erfaren kollega med erfaring fra strategisk kompetanseutviklingI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten er preget av høy endringstakt og hvor man står ovenfor et skifte i kompetansesammensetningen i årene som kommer.  Kompetanseutvikling er derfor et viktig satsingsområde for å nå etatens ambisjoner. 

HR stab i divisjon Innsats søker en medarbeider som motiveres av å jobbe med strategisk kompetanseutvikling.  Vi trenger deg som forstår endringer i kompetansebehovene og analyser knyttet til dette, kombinert med en evne til omsette planer til konkrete tiltak.  Som ansatt i HR Stab vil du inngå i et faglig og sosialt nettverk av personer med tilsvarende arbeidsområde i seksjonen, med øvrige divisjoner og i Skattedirektoratet.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19 følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Stillingsintervjuer vil derfor kunne bli gjennomført på video.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.      

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 550 000 – kr 750 000,- avhengig av kvalifikasjoner.

De
første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • mastergrad innen relevante fagområder, fortrinnsvis pedagogikk med fokus på læring i arbeidslivet eller
  pedagogikk og digitale plattformer. Lengre relevant erfaring kan kompensere for
  kravet til utdanning
 • erfaring fra arbeid med strategisk kompetanseutvikling i en HR enhet, fortrinnsvis i større
  organisasjoner
 • erfaring med produksjon av digitale og fysiske læringstiltak
 • kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
 • god digital forståelse

Personlige egenskaper

 • analytisk og med evne til å vurdere ulike problemstillinger
 • evne til å jobbe selvstendig, men trives også i team
 • utviklingsorientert og tar initiativ
 • kvalitets- og leveranseorientert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Cecilie Skarphagen
Tlf: 977 84 881

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler