Vil du være med å utvikle fagmiljøet i Folkeregisteret i Hammerfest?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Skatteetaten har ansvar for forvaltning og utvikling av Folkeregisteret, som en rekke aktører i
privat virksomhet og offentlig forvaltning, er brukere av. Et folkeregister med
høy kvalitet er en forutsetning for at alle borgere skal motta informasjon fra
offentlige myndigheter, og for at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt.
Folkeregisterområdet har en betydelig endringsagenda med nytt lovverk og
modernisering av registeret.

Folkeregisterkontorene jobber med landsdekkende
oppgaveløsning, og kontoret i Hammerfest har ansvar for blant annet
navn/navnendringer, prøving/vigsel, separasjon/skilsmisse, fødested,
sivilstandsendringer og utlevering av folkeregisteropplysninger.
 
Vi søker deg som vil være en aktiv bidragsyter til utvikling av fagmiljøet, og som er opptatt av å levere
god kvalitet i en hektisk hverdag. Arbeidsoppgavene vil være varierte og
utfordrende, og du vil få god anledning til å bruke din faglige kompetanse. Du
vil samarbeide tett med saksbehandlere og andre fagpersoner i
folkeregisteravdelingen. 

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som førstekonsulent (kode 1408), fra kr 428 500 – kr 480 600 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene
regnes som prøvetid. Hammerfest ligger i tiltakssonen med blant annet skattelettelse og nedskriving av studielån (inntil 25.000,- per år). 

 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning fra høyskole/universitet på bachelornivå, fortrinnsvis innen administrasjon /offentlig forvaltning eller samfunnsfag
 • relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • god forståelse og interesse for bruk av digitale verktøy
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • fordel med erfaring fra tilsvarende oppgaver
 • fordel med gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert og nøyaktig
 • kvalitets- og løsningsorientert
 • jobber selvstendig, effektivt og har høy gjennomføringsevne
 • imøtekommende og serviceinnstilt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.09.2019

Arbeidssted: Hammerfest

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Storgata 11
9600 Hammerfest

Kontaktperson:
Bente Bergheim
Tlf: 48253785

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler