Vil du være med å utvikle fremtidens eiendomsopplysninger?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Divisjon Informasjonsforvaltning i Skatteetaten søker en visjonær fagansvarlig for opplysninger om fysiske eiendeler (eiendommer, biler og båter mv.). Vi er en pådriver i moderniseringen og digitaliseringen av offentlig sektor, og stillingen gir svært gode muligheter for å jobbe med oppgaver av stor samfunnsmessig betydning.  

Stillingen er plassert i styringsstaben i divisjon Informasjonsforvaltning, og rapporterer til leder for Styringsstab. Styringsstab skal ivareta divisjonsdirektørens behov for å utvikle en langsiktig og strategisk retning for divisjonens fagområder, og for å fastsette mål, oppdrag og resultatkrav. Du vil inngå i et strategiteam med andre fagansvarlige med tilgrensende og tilsvarende ansvar på sine fagområder.  

Som fagansvarlig for opplysninger om fysiske eiendeler vil du i hovedsak jobbe med å utvikle og ivareta en strategisk og langsiktig retning for hvordan Skatteetaten i fremtiden kan få bedre og mer oppdaterte opplysninger om eiendom. Digitalisering og utstrakt samarbeid i økosystemer med andre i offentlig og privat sektor, åpner for nye og spennende muligheter for forbedringer og radikale endringer i hvordan samfunnet kan forvalte data, til felles nytte for mange brukere samtidig. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid 
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger 
   
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 750 000 – kr 900 000 avhengig av kvalifikasjoner.  For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning helt unntaksvis vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid. 
   
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.  
   
 • Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 
   
 • Oppstart etter avtale. 

Kvalifikasjoner

 • har høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandsk utdanning må være NOKUT godkjent. 
 • behersker flytende norsk skriftlig og muntlig 
 • har god kunnskap om eiendomsområdet  
 • har erfaring med å jobbe med konsepter og utredninger 
 • har erfaring fra utviklingsarbeid med mange involverte parter 
 • har erfaring fra arbeid med endrings- og digitaliseringsprosesser 
 • fordel med kjennskap til politiske føringer for digitalisering av offentlig sektor  

Personlige egenskaper

 • evner å tenke helhetlig og strategisk 
 • evne til konseptuell tenkning, se sammenhenger og trekke ut essensen 
 • evner å arbeide analytisk og strukturert 
 • er ansvarsbevisst og har god gjennomføringsevne 
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • er nytenkende og innovativ 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.10.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Tor Ivar Grina
Tlf: 922 85 395

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler