Vil du være med å videreutvikle SSBs skatteberegningsmodell?

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 

Vil du være med å tallfeste hvordan det norske skattesystemet virker? Vil du bidra til å danne grunnlag for samfunnsdebatten og for økonomisk politikk? 

En viktig oppgave for forskningsavdelingen i SSB er utvikling og vedlikehold av økonomiske modeller som gir grunnlag for sentrale analyser i samfunnsplanleggingen. I forskningsgruppe for arbeidsmarked og skatt er det ledig en fast stilling knyttet til drift og videreutvikling av SSBs skatteberegningsmodell LOTTE. Modellen bygger på mikrodata av inntekts- og skatteopplysninger og benyttes til å simulere endringer i personbeskatningen. Modellen er et sentralt planleggingsverktøy for Finansdepartementet ved utarbeidelsen av skattepolitikken. Per i dag er modellen programmert i SAS, men det planlegges en større omlegging som inkluderer overgang til nytt programmeringsspråk. 

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434) kr. 501 200 - 553 500 (lønnstrinn 54-60) etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte kandidater.
 • Moderne lokaler.
 • Aktive velferds- og idrettsforeninger, med idrettsaktiviteter som fotball, innebandy og løping.
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene.
 • Fleksibel arbeidstid. Sommertid i perioden 15. mai til 14. september.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad, fortrinnsvis innen samfunnsøkonomi, med gode resultater. 
 • Kompetanse innen IT/programmering og erfaring med programmeringsspråk som R og Python.
 • Interesse for skatteøkonomiske problemstillinger og bruk av simuleringsmodeller i samfunnsplanleggingen.
 • Gode norskkunnskaper og god fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Du har gode analytiske evner.
 • Du er målrettet, systematisk og nøyaktig.
 • Du kommuniserer og samarbeider godt.
 • Du tar ansvar for egne arbeidsoppgaver.

Hvorfor skal du velge oss?

Hos oss vil du være en del av et godt faglig miljø med muligheter for egenutvikling og faglig frihet. Vi er en kunnskapsrik organisasjon, men meningsfulle og spennende oppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Vi har et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.10.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå
Akersveien 26
0177 Oslo

Kontaktperson:
Ola Vestad
ola.vestad@ssb.no
Tlf: 99273599

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler