Vil du være med å videreutvikle vår plattform Aurora? I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Da vil vi ha med deg på laget for å utvikle de beste og smarteste løsningene for Norges befolkning!

Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje. Alle moderniseringsprosjektene bruker vår utviklingsplattform (Aurora) som er basert på Docker, Kubernetes og Red Hat OpenShift Container Platform. Våre arbeidsoppgaver innebærer å legge til rette for effektiv utvikling og test i prosjektene. Dette gjør vi ved å tilby selvbetjeningsløsninger for utviklere, høy grad av automatisering, enklere tilgang til test- og utviklingsmiljøer, samt standardiserte løsningsmønstre, rammeverk, biblioteker og støtteverktøy. 

Det er høyt aktivitetsnivå hos oss, så for å få løst oppgavene våre søker vi erfarne utviklere til våre plattformutviklingsteam. Vi har team både i Oslo og i Grimstad, begge arbeidssteder er derfor aktuelle. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181) fra kr 630 000 – kr 860 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes mellom Oslo og Grimstad.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse, gjerne på masternivå innen IT/ingeniørfag
 • god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • erfaren javautvikler
 • kjennskap til containerteknologi
 • fordel med erfaring med Kubernetes og Docker
 • fordel med erfaring med utvikling av CI/CD-pipelines, standardisering og automatisering 
 • ønskelig med erfaring med Go, Bash, Kotlin, Python
 • ønskelig med erfaring med automatiseringsverktøy
 • ønskelig med erfaring med mikrotjenestebasert arkitektur
 • ønskelig med erfaring med og interesse for testing
 • ønskelig med erfaring med og interesse for teknisk overvåkning

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • pliktoppfyllende, resultatorientert og med evne til å jobbe selvstendig
 • strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
 • nysgjerrig på nye teknologier, og nye måter å løse problemer på

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.10.2020

Arbeidssted: Oslo, Grimstad

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo, Grimstad

Kontaktperson:
Lene Staverløkk
Tlf: 415 64 312

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler