Vil du være med i en smidig endringsreise?

Vi søker en smidig coach som kan bygge broer mellom IT og resten av organisasjonen. I rollen vil du aktivt bruke smidige rammeverk for å guide organisasjonen gjennom kontinuerlig utvikling mot å bli en smidig organisasjon. Du vil promotere og understøtte et miljø for samarbeid på tvers i Kartverket. Dette krever at du kan innta ulike roller som mentor, fasilitator, coach, endringsagent, sparringspartner og ikke minst rollemodell. I rollen vil du bistå oss med utviklingen av vår visjon for den digitale transformasjonen vi er i gang med og kunne kommunisere dette på alle nivåer i organisasjonen. 
Hos oss kaller vi smidige autonome tverrfaglige team for produktteam. Du vil trene ansatte i smidig metodikk og videreutvikle produktteam for å sikre effektive resultater for Kartverket. I rollen vil ditt endelige mål være å oppmuntre team og ledelse til å omfavne smidig metodikk. Du vil også være med å bygge opp vårt smidige miljø, og tungt påvirke hvilken visjon og fremtid dette får for oss. 
Kartverkets utviklingsavdeling består av 55 motiverte og høyt kompetente medarbeidere, samt et varierende antall innleide konsulenter. Vi har utviklet en rekke nasjonale løsninger som har høy samfunnsmessig nytteverdi, blant annet elektronisk tinglysing, navigasjonskart til sjøs og endringsløsning for kommunereformen.

Arbeidssted vil være Hønefoss.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i arbeidet med innføring av produktteam (smidig tverrfaglige team med autonomi), samt bidra til etterlevelse av digitalt målbilde
 • I arbeidet vil du måtte sette deg inn i og forstå vår organisasjon (dagens situasjon), utfordringer og behov, definere og prioritere tiltak som er nødvendige å jobbe med og kommunisere hva endringene betyr i praksis
 • Støtte ledelsen og produktteamene i å eksperimentere med nye metoder og verktøy, samt coache i arbeidet med kontinuerlig forbedring for å skape økt kvalitet, leveranseevne og brukerverdi
 • Bistå oss gjennom de kulturelle og strukturelle endringene som er nødvendige for å få til en god smidig transformasjon
 • Bistå med å skape et miljø for læring og innovasjon, bidra til at vi får en smidig kultur, og dermed sørge for at de smidige verdiene og måten å tenke på blir en del av hverdagen og ryggraden til alle

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, minimum bachelornivå, fortrinnsvis innenfor IT . Ønskelig med mastergrad.
 • Relevant arbeidserfaring, minimum 5 år, kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring som smidig coach eller lignende roller i smidig utvikling (minst 3 år)
 • Kunnskap om og erfaring fra smidige utvikling og smidig organisering
 • Forstå roller og kompetanse som er nødvendig i smidig utvikling
 • Praktisk erfaring som produkteier og/eller scrum master/teamleder eller smidig coach
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Stillingen krever at den som tilsettes blir sikkerhetsklarert

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Sertifisering innen scrum master/teamleder, produkteier, DevOps eller tilsvarende
 • Kjennskap til teorier/bøker som Team Topologies og Accellerate m.m
 • Kunnskap eller erfaring innen områder som Design Thinking, kravhåndtering, testing og DevOps-prosessen
 • Erfaring fra verktøy som Miro, Jira, Confluence, Slack m.m

Personlige egenskaper

 • Smidig mindset og lederegenskaper
 • Meget gode kommunikasjonsegenskaper
 • God forståelse for leveranseprosesser
 • Evne til å arbeide selvstendig, få innsikt og sette deg inn i nye problemstillinger og fagområder

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et stort og fremtidsrettet IT-miljø
 • Arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibelt arbeidsted inntil to dager i uken 
 • Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør 650 000 – 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi gleder oss til å motta søknaden din.

Kontaktinfo: Anne Berit Namork, avdelingsdirektør IT-utvikling tlf.: 945 22 553 eller Daniel Horn. Rekrutterer, Knowit Objectnet, Knowit Solutions tlf.: 906 24 062.

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert. 

Les mer på www.kartverket.no 

 

Søknadsfrist: 31.01.2022

Arbeidssted: Hønefoss

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Anne Berit Namork, avdelingsdirektør IT-utvikling
Tlf: 945 22 553

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler