Vil du være med og gjøre Skatteetaten enda mer innovativ?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Utvikling skal være en pådriver for utvikling av Skatteetaten og støtte direktoratets og divisjonenes evne til å løse samfunnsoppdraget. Divisjonen skal fremme forslag til forbedringer av Skatteetatens oppgaveløsning, bidra til en helhetlig forretningsutvikling og bygge kunnskap om endringer i omverden som understøtter Skatteetaten sine leveranser.

Innovasjonsavdelingen er en del av divisjon Utvikling, og skal bygge kunnskap om endringer i omverden og være pådriver for nytenkning, innovasjon og utprøving av nye ideer. I tett samarbeid med interne og eksterne fagmiljøer skal avdelingen levere kunnskapsgrunnlag for sentrale veivalg i etaten.

Forretningsutvikling er også en del av divisjon Utvikling og jobber tett sammen med Innovasjonsavdelingen, men med et særlig fokus på sammenhenger mellom prosesser, regelverk, IT og organisasjon.

Vi søker nå inntil to medarbeidere med brennende engasjement for innovasjon og utnyttelse av nye teknologiske muligheter i en stor offentlig etat. Våre nye medarbeidere bør ha kompetanse og erfaring fra nye metoder og teknikker innenfor innovasjon, ideutvikling, kreative prosesser og eksperimentering med nye teknologiske muligheter til bruk for forretningen. For den rette kandidaten kan det også være aktuelt med ansettelse i avdeling Forretningsutvikling i samme divisjon.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme framtidens skatteetat
muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen(e) lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 631.700-802.600 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning på minimum bachelornivå med vekt på innovasjon, digitalisering og forretningsutvikling
svært god teknologiforståelse og evne til å se anvendelsesområder
interesse for nye teknologiske muligheter
erfaring fra eksperimenterende arbeidsformer som f.eks. ideathon, hackathon, POC og smidig utvikling i tidlige faser
dokumentert erfaring fra praktisk innovasjonsmetodikk
svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk
gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

initiativrik - tør å utfordre etablerte tankesett
evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
analytisk - evne til å tenke helhetlig
gode samarbeids- og kommunikasjonsevner - god til å bygge relasjoner og engasjere andre

Søknadsfrist: 24.02.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Utvikling
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Lucie Aunan
Tlf: (+47) 951 95 656

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler