Vil du være med og skape gode brukeropplevelser?

Vi søker en engasjert og faglig dyktig UX-designer til avdeling IT-utvikling. Du må være selvgående og ha en inngående forståelse for hva som kreves for å lykkes med UX-design. Vi forventer at du har fasilitert workshops mange ganger, og du må gjerne ha kjennskap til "Design Thinking". Du liker å sette deg inn i nye domener (eks tinglysing, geodata), samtidig som du er en brobygger mellom interessenter. Det er bare fint om du er en som tør å utfordre etablerte sannheter, samtidig som du er ydmyk og lyttende. 

Vi har akkurat startet på en endringsreise der vi skal organisere utvikling i smidige, tverrfaglige team (produktteam). Her vil du få muligheten til å sette UX-design på kartet. I perioder vil du være en del av ett team, i andre perioder vil du bistå flere team med UX-kompetanse og ditt brennende engasjement for brukeropplevelser. Det betyr at du trives godt med å dele kunnskap om UX-arbeidet til dine kollegaer.

Du skal bidra til etterlevelse av blant annet digitaliseringsrundskrivet, spesielt i arbeidet med å sette brukeren i sentrum. Du må trives med å jobbe systematisk med UX-design og universell utforming, samt bistå med etablering av felles metodikk i Kartverkets felles systemutviklingsmetodikk. 

Kartverkets utviklingsavdeling består av 50 motiverte og høyt kompetente medarbeidere, samt et varierende antall innleide konsulenter. Vi utvikler og forvalter alle våre systemer selv. Vi har utviklet en rekke nasjonale løsninger som har høy samfunnsmessig nytteverdi, blant annet elektronisk tinglysing, navigasjonskart til sjøs og endringsløsning for kommunereformen.

Stillingen krever at den som tilsettes blir sikkerhetsklarert.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre innsiktsarbeid; forstå og kartlegge brukerbehov gjennom spørreundersøkelser, brukerreiser, observasjon, brukertesting og brukerintervjuer
 • Utarbeidelse av skisser og gjennomføre interaktiv prototyping
 • Sikre gode brukeropplevelser i løsningene våre
 • Periodevis delta i smidige, tverrfaglige team som UX-designer
 • Rådgi og bidra med interaksjonsdesign kompetanse (beste praksis) inn i smidige, tverrfaglige team generelt og til vår felles systemutviklingsmetodikk
 • Videreutvikle metoder, prosesser og rutiner innen kompetanseområde UX-design 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere utdanning, minimum bachelorgrad, innenfor relevante områder som interaksjonsdesign, informatikk o.l.
 • Det er ønskelig med mastergrad
 • Erfaring med å identifisere og analysere brukerbehov 
 • Erfaring med å planlegge og gjennomføre brukertester
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er nødvendig
 • Relevant arbeidserfaring som UX-designer eller tilsvarende er en fordel
 • Kjennskap til moderne utviklings- og designmetodikk, f.eks. design thinking, smidig utviklingsmetodikk og tverrfaglige team er en fordel
 • Erfaring med WCAG 2.0 / 2.1 og arbeid med universell utforming, personvernforordningen og Klarspråk er en fordel
 • Nyutdannede kan også søke

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede og drive prosesser
 • Arbeide selvstendig og sette deg inn i nye problemstillinger og fagområder
 • Metodisk og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å bygge relasjoner og nettverk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø
 • Mulighet for å sitte på fylkeskartkontoret i Oslo 1-2 dager i uken
 • Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør fra kr 500 000,- til 750 000,- etter kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.   

Vi gleder oss til å motta søknaden din.

Kontaktinfo: Anne Berit Namork avdelingsdirektør IT-utvikling tlf.: 945 22 553 eller Kjersti Dybfest Thomasrud. seksjonsleder tlf.: 934 94 768

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Søknadsfrist: 16.06.2021

Arbeidssted: Hønefoss

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Anne Berit Namork, avdelingsdirektør IT-utvikling
Tlf: 945 22 553

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler