Vil du være med på å sikre at forskerne i Helse Sør-Øst får stabile og gode IKT løsninger? Vi søker forvalter med tjenesteansvar

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2018 på 3,6 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Vil du være med på å sikre at forskerne i Helse Sør-Øst får stabile og gode IKT løsninger som understøtter den omfattende forskningen i regionen? Da søker vi deg som forvalter med tjenesteansvar til seksjonen Forskningsstøtte. Seksjonen tilhøreravdeling for Spesialtjenester, en av seks avdelinger innenfor virksomhetsområdet
IKT-Tjenester. Avdelingen leverer drift, forvaltning og rådgivning knyttet til
tjenesteområder som ikke følger standarden i den regionale forvaltningsmodellen i
Sykehuspartner. Dette er foruten IKT-støtte til forskningsmiljøene i Helse
Sør-Øst, støtte til håndtering av medisinteknisk utstyr (MTU), sykehusspesifikke
løsninger, Sykehuspartners interne IKT applikasjoner og prehospitale løsninger. Seksjonen Forskningsstøtte leverer i dag forvaltning av applikasjoner for understøttelse av forskning og nasjonale kvalitetsregistre driftet av Helse Sør-Øst.  Det forventes at tjenestene som understøtter forskningen vil øke i omfang og kompleksitet.

Vi søker nå dyktige kandidater
med erfaring fra IKT løsninger, forvaltning og/eller applikasjonsdrift som vil
bidra til å bygge god forvaltning i en bransje i sterk utvikling og vekst

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Gode utviklingsmuligheter i et stort firma
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Nyansattkurs og gode muligheter for å delta i strukturerte opplæringsløp
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli
offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige
søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf.
offentlighetslovens §25. 

Kvalifikasjoner

 • Forretningsforståelse for IKT og erfaring fra drift/utvikling eller forvaltning av IKT løsninger
 • Relevant høyere utdanning innen IKT
 • Gode IT kunnskaper og kompetanse på Microsoft teknologi
 • Erfaring med koordineringsarbeid og oppfølging av fagpersoner
 • Kjennskap til applikasjonsforvaltning
 • Team- og samhandlingskompetanse
 • Kjennskap til ITIL prosesser ønskelig, men ikke noe absolutt krav
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner på både operasjonelt og strategisk nivå – internt og mot helseforetakene
 • Evne til å jobbe i team der det søkes å få til synergier når ulike fagkompetanser jobber sammen
 • Evne til å jobbe selvstendig og se oppgaver
 • Sterk gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Evne til å møte kunder og kolleger med respekt
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.10.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Spesialtjenester, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Gulay Kutal
Tlf: 92604778

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler