Vil du være med på implementeringen av viktig og livsnødvendig medisinsk teknisk utstyr på sykehusene i Helse Sør-Øst ?Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


 

Medisinsk tekniske tjenester (MTT) er en seksjon i virksomhetsområdet IKT-tjenester under avdeling Spesialtjenester, og har ansvar for implementering av medisinsk tekniske utstyr på helseforetakene. Tjenestene som MTT leverer er kritiske for at sykehusene kan utføre og gi helt nødvendig behandling og helsehjelp.

Seksjonen har et helhetlig ansvar for å etablere nye, og utføre endringer på eksisterende løsninger som er integrert med medisinsk teknisk utstyr fra forespørselen kommer inn til løsningen skal overleveres til drift og forvaltning. I tillegg har seksjonen også ansvaret for å videreutvikle gode fungerende prosesser og samarbeid med medisinsk teknisk miljø ved sykehusene.

MTT jobber tett med klinikkene og de medisinsk tekniske avdelingene ved sykehusene, og ser nå etter en ny person som kan være med på laget. Har du erfaring fra IKT leveranser, er kundeorientert, løsningsorientert og en god teknisk rådgiver som ønsker å bidra til et bedre helsevesen ønsker vi å snakke med deg. Vi søker en som ønsker å være en viktig samarbeidspartner for helsetjenesten slik at de får moderne fremtidsrettede løsninger for å heve pasientbehandlingen. Vi jobber sammen i lag på tvers av ulike fagområder i Sykehuspartner, i tett dialog med helseforetakene, så forståelse av arkitektur, arbeidsprosesser og behov er viktig for å bidra til å utvikle eksisterende og fremtidige løsninger.  

Bli med oss for å hjelpe sykehusene til å gi enda bedre helsetjenester! 

Vi tilbyr

En utfordrende stilling i et spennende fagmiljø med høy kompetanse.  Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver og fleksible arbeidstidsordninger.  
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår. Du vil jobbe sammen med veldig hyggelige kollegaer som både er hjelpsomme og kunnskapsrike og er klare til å bli kjent og jobbe sammen med deg. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25. 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen IKT. Lang, relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse  
 • Erfaring med IKT leveranser
 • Kjennskap til IKT-arkitektur generelt
 • God teknisk forståelse innen PC, server, nettverk, brannmur, databaser, sikkerhet/herding  
 • Dokumentasjon av løsninger er sentralt og det er ønskelig med kjennskap til Visio eller lignende
 • Det er ønskelig med kjennskap til ITIL prosesser

Personlige egenskaper

 • Bevist på egne ferdigheter   
 • Systematisk og strukturert
 • Løsningsorientert
 • Kundeorientert
 • Bevist forhold til kommunikasjon
 • Nysgjerrig
 • Kunnskapssøkende 
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i et lag
 • Må beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Medisinsk tekniske tjenester, Sykehuspartner HF
0275 Oslo

Kontaktperson:
Jim Thorsen
jim.thorsen@sykehuspartner.no
Tlf: 960 49 236

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler