Virksomhetsarkitekt - seniorkonsulent/rådgiver

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med mer enn 18.000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook. Arbeidstilsynet består av sju regioner med tilhørende tilsynskontorer, svartjenesten i Bodø og direktoratet i Trondheim. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge? Vi har som ambisjon å være blant de beste offentlige aktører i Norge på digitale løsninger, og vi søker en ny medarbeider til vår IKT-avdeling. Du må ha erfaring fra og interesse for funksjonell design og IKT-arkitektur. Vi ønsker velkommen til en arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag og med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

IKT-tjenesten har ansvar for drift, utvikling og forvaltning av IKT-tjenester som understøtter Arbeidstilsynets virksomhet. Målet er digital saksbehandling i alle ledd, å automatisere deler av saksbehandlingsprosessene og å utvikle selvbetjeningsløsninger for våre brukere.

Vi tilbyr

Stillingen er plassert som seniorkonsulent/rådgiver kode 1363/1434. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner, men vil normalt ligge i spennet 700 000 - 850 000 kroner. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten. De første seks månedene er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Arbeidstilsynet er en åpen og inkluderende arbeidsplass, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.

Arbeidstilsynet er en IA-virksomhet. I dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Hvis du ønsker det kan du oppgi i søknaden din om du vil vurderes ut fra særklasse.

Informasjon

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Du må i så fall gi en begrunnelse for dette i søknaden din. I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til Avantas ved Ingvild Reinskou på telefon 906 70 749 eller Christian Ingebrigtsen på telefon 474 62 547. Avantas tar om ønskelig imot uformelle henvendelser konfidensielt overfor oppdragsgiver.

Kvalifikasjoner

  • IT-utdanning fra universitet eller høyskole. Manglende utdanning kan kompenseres noe ved dokumentert relevant praksis
  • Erfaring innenfor fagområdet er ønskelig
  • God forståelse for de muligheter og utfordringer virksomheter står overfor rundt digitalisering og innføring av ny teknologi

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, i tillegg til evne til å bygge relasjoner mellom ulike aktører
  • Innovativ, initiativrik, løsningsorientert og fleksibel
  • Evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre mot resultater og gode løsninger
  • Godt humør og ønske om å være en positiv faktor i vårt arbeidsmiljø

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2019

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
Prinsens gt. 1
7013 Trondheim

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler