Visuell designer, engasjement

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten divisjon Innsats har satt sammen et tidsbegrenset team som skal jobbe med design og multimedia i Skatteetaten. Vi har et ledig engasjement på inntil 6 måneder hvor vi ønsker å knytte til oss en person som har multimediaerfaring eller god kompetanse innen visuell design.

Engasjementet passer svært  godt for en viderekommen student som ønsker å jobbe i sommermånedene og litt utpå høsten, eller en nyutdannet som kan tenke seg å prøve ut Skatteetaten som arbeidsgiver. 

Det er også mulighet for å kombinere rollen med studier etter sommerferien.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som Konsulent (kode 1065) fra kr 378 000 til kr 405 000, eller som Førstekonsulent (kode 1408) fra kr 398 000 - kr 445 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker knytte til oss en kollega med enkelte eller en kombinasjon av disse kompetansene:

  • webdesign og annen form for visuell kommunikasjon
  • erfaring med multimedia og digitale plattformer
  • erfaring med SharePoint eller andre samhandlingsløsninger
  • filming eller filmredigering
  • lydredigering
  • animasjon

Personlige egenskaper

Viktigere enn de perfekte kvalifikasjoner er at det gleder deg å gjøre komplekse ting enkelt. Du evner å veksle mellom det store bildet og sentrale detaljer. Du har en god forståelse av visuell design og digitale prosesser, og er i stand til å forklare designvalgene dine. For å lykkes i rollen må du være en lagspiller. Du kommuniserer tydelig og effektivt, og fremmer et konstruktivt miljø for kreativ utforskning og design. Du sikter høyt, men kan være pragmatisk når det trengs.  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.05.2021

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaards gate
0191

Kontaktperson:
Usman Riaz
Tlf: 988 51 120

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler