webrådgiver (2019/11)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrun
n. Direktoratet har i 2019 ca. 264 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 13,1 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

IMDi skal videreutvikle www.imdi.no som
digital hovedkanal og søker en erfaren webrådgiver. Nettstedet skal
ha godt innhold som treffer våre brukere og du skal blant annet jobbe med
å spre praksisnær kunnskap og fakta om integrering.

Hovedansvaret for www.imdi.no ligger til enhet for kommunikasjon og samfunnskontakt. Enheten gir også kommunikasjonsfaglige råd til ledelse og ansatte, håndterer mediehenvendelser og publiserer innhold på våre
sosiale mediekanaler. Du vil samarbeide tett med webredaktør, våre
kommunikasjonsrådgivere og kollegaer i andre fagavdelinger og utviklingsmiljøer.

Vi tilbyr

 •  Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr412700-619300) /seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 524200-670000)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og bredt sammensatt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • høyere utdanning, fortrinnsvis innen web, kommunikasjon eller tjenestedesign. Lengre relevant erfaring kan erstatte kravet om høyere utdanning
 • erfaring med å utarbeide og optimalisere innhold på web 
 • kompetanse i publiserings- og analyseverktøy for web
 • sterk skriftlig framstillingsevne på norsk 

Det er en fordel om du har 

 • erfaring med brukertesting av innhold og tjenester på nett  
 • grunnleggende kjennskap til universell utforming
 • kompetanse i tjenesteutvikling, tjenestedesign eller interaksjonsdesign 
 • erfaring med prosjektarbeid innen webutvikling 
 • erfaring med bruk av Episerver    

Personlige egenskaper

 • har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team  
 • jobber strukturert og har høy gjennomføringsevne 
 • er selvstendig og løsningsorientert     
 • er interessert i og har evne til å sette seg inn i ny teknologi  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Kommunikasjon og samfunnskontakt, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugt 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Katarina Heradstveit
Tlf: 98631131

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler