Webrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 224 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vil du være med på videreutvikle våre nettsider? 

Vi søker etter en webrådgiver i fast stilling for å styrke webarbeidet i direktoratet. Stillingen er plassert i enhet for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Som webrådgiver vil du samarbeide tett med webredaktør, kommunikasjonsrådgivere og ansatte i fagavdelinger om innhold og tjenester på imdi.no.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (kr 430500-630500) /seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 535200-817000) avhengig av kompetanse og relevant erfaring.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og bredt sammensatt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • høyere utdanning, fortrinnsvis innen webutvikling, kommunikasjon eller tjenestedesign. Lengre relevant erfaring kan erstatte kravet om høyere utdanning
 • sterk skriftlig framstillingsevne på norsk
 • kompetanse /erfaring med bruk av publiseringsverktøy for web, fortrinnsvis EPiServer
 • erfaring med å utarbeide og optimalisere innhold på web

Fordelskrav:

 • dokumentert kompetanse i tjenesteutvikling, tjenestedesign, interaksjonsdesign­­, webanalyse
 • dokumentert kompetanse i brukerretting av innhold på nett og brukertesting 
 • erfaring med å utvikle digitale tjenester som prosjektleder eller prosjektmedarbeider
 • god samfunnsforståelse  
 • erfaring bildebehandling, videoproduksjon, videomøter    

Annet:

 • Du må praktisere klarspråk, dvs må beherske godt norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og positiv innstilling
 • Strukturert, målrettet og med høy gjennomføringsevne 
 • Liker å jobbe både i team og på egenhånd  
 • Evne til å sette seg inn i ny teknologi og se muligheter     

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.05.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Kommunikasjon og samfunnskontakt, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugt 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Katarina Heradstveit
Tlf: 98631131

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler