Logo

Seniorrådgiver HR

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling fellesfunksjoner

Frist: Søndag 28.april

Logo

Seksjonsleder kvalitet

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling virksomhetsstyring

Frist: Søndag 21.april