Vil du annonsere på Jobbforalle.no?

Kontakt:
Tore Kristensen
Tel.: 92 23 11 73
e-post: tore@jobbforalle.no

Få rimelige årsavtaler
Tegner du en årsavtale vil du få svært rimelige rammeavtaler på 12 måneder, med mulighet for å annonsere alle dine relevante stillinger på jobbforalle.no. Vi vil håndtere administrasjon og innlegging av stillinger – og vil samtidig benytte vårt papirmagasin og velferd.no til markedsføring av det nye stillingsmarkedet. Alle som inngår avtaler med jobbforalle.no vil få en stillingsknapp til å legge på egne nettsider som inngang til jobbforalle.no. Det vil binde nettverket sammen og gi stor spredning av annonsene. Samtidig vil vi stille til rådighet profilannonser for de av partnerne som ønsker det. Kunder som ikke ønsker partneravtale betaler markedspris for stillingsannonsene.
 
Prisliste annonsering på jobbforalle.no  
Enkeltoppføring i stillingsbasen kroner 2750,- per stilling.

Med årsavtaler:

8 stillingsannonser eller mindre per år gir minstepris kr 7.000,- per år
9 til 17 annonser koster 13.500,- per år
18 til 30 annonser koster kr 23.500,- per år
31 til 50 koster kr 33. 500,- per år
50 til 100 koster kr 54.500,- per år

Mer enn 100 stillinger i året – spesialavtale (fortsatt trinnvis økende). Kunder kan selv velge å oppgradere størrelsen på årsavtalen underveis i avtaleperioden. Ved inngått årsavtale er alle oppføringer i stillingsbasen (innenfor kjøptvolum) inkludert. 

Sosiale medier: For et lite tillegg i pris er det mulig å fremme din annonse via Facebook eller andre sosiale medier. Omfang bestemmer du selv ved å avtale et beløp for dette. Har du en avtale om inntil 30 annonser i året

Annonse/ content marketing med årsavtale:                 kr 2 500 / 1 uke
Annonse/ content marketing med årsavtale:                 kr 6 000 / 3 uker

Uten årsavtale

Oppføring i jobbportal til søknadsfrist:    Kr 2 750
Annonse/ content marketing:                 Kr 3 500 / 1 uke
Annonse/ content marketing:                 Kr 7 500 / 3 uker

Her finner du et utvalg annonsører med årsavtale på Jobbforalle.no:
 

Arba Inkludering
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidstilsynet
Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Finansdepartementet
Fylkesmannen i Viken
Storbyuniversitetet OsloMet (Høgskolen i Oslo og Akershus)
Kreftforeningen
Landbruksdirektoratet
Norges idrettshøgskole (NIH)
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat)
Norsk Helsenett SF
Oslo kommune / traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser
Politiets Fellestjenester
Skatteetaten
Tolletaten
Unge Funksjonshemmede