Våre samarbeidspartnere:

  • Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og Attføringsbedrifter (ASVL)
  • Arbeid & Inkludering (Attføringsbedriftene i NHO)
  • Ringer i Vannet
  • Norges Handikapforbund
  • Unge Funksjonshemmede
  • Rådet for psykisk helse
  • Fagrådet for Rusfeltet
  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
  • Norsk Attføringsforum
  • Oslo Røde Kors Gjeldsprosjekt