Jobbforalle.no er et stillingsmarked opprettet for å fremme et inkluderende arbeidsliv.

Jobbforalle skal være en møteplass mellom personer som støter på utfordringer med å få jobb gjennom vanlige rekrutteringskanaler og bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar gjennom en åpen og inkluderende rekruttering.

Etter avtale med Unge Funksjonshemmede er organisasjonens jobbportal Jobbressurs.no slått sammen med Jobbforalle.no.

Arbeidsgivere tar ansvar

Stadig flere arbeidsgivere har en strategi for samfunnsansvar. Mange har signalisert sin vilje til å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv gjennom å bli IA-bedrifter, gjennom samarbeid med ideelle aktører eller gjennom andre tiltak for en inkluderende rekruttering.

Arbeidssøkere møter utfordringer

Mange arbeidssøkere møter utfordringer når de skal søke jobb. Det kan for eksempel gjelde personer med nedsatt funksjonsevne, personer som av ulike grunner har hull i CV-en, eller personer med minoritetsbakgrunn.

Den største utfordringen for mange er å få sjansen til å vise hva de kan bidra med i arbeidslivet.

Jobbforalle.no – en møteplass

Bedrifter og foretak som ønsker å ta sitt sosiale samfunnsansvar vil gjennom å annonsere på Jobbforalle.no gi et klart signal til jobbsøkere og omverdenen om at de tar sin del av ansvaret for et mer inkluderende arbeidsliv og er villige til å åpne og tilrettelegge for ulike jobbsøkere.

Jobbsøkere vil på sin side vite at de på jobbforalle.no finner stillingsannonser fra arbeidsgivere som har en åpen og inkluderende holdning når de søker etter nye medarbeidere

Opprettet av magasinet Velferd

Jobbforalle.no ble opprinnelig opprettet av magasinet Velferd – som var landets eneste uavhengige blad på det viktige og omfattende feltet velferd og arbeid. 1. januar 2018 ble jobbforalle.no overtatt av Velferds tidligere eier og utgiver Stiftelsen Sosial Trygd, mens Velferd er overtatt av ny eier. Våren 2018 overførte Stiftelsen Sosial Trygd eierskapet til jobbforalle.no til tidligere redaktør i Velferd, Tore Kristensen som viderefører arbeidet med Norges eneste nettportal for et mer inkluderende arbeidsliv gjennom sin arbeidsgiver Polinor Fagpresse AS.

Jobbressurs.no er slått sammen med Jobbforalle.no

Høsten 2015 ble det inngått en avtale mellom Unge Funksjonshemmede og magasinet Velferd om å slå sammen de to jobbportalene jobbressurs.no og jobbforalle.no for å styrke arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv.

Alle annonser og innhold på jobbressurs.no ble overført til jobbforalle.no. Besøkende til jobbressurs.no overføres direkte til Jobbforalle.no.