Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arbeidsgivers erfaringer

Sommerjobb for alle

Av: Tore Kristensen

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke ønsket å få flere med nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. De satte i gang et sommerjobbprosjekt for å gi funksjonshemmet ungdom jobberfaring.

 

Telenor Open Mind

Av: Tore Kristensen

Open Mind er et opplærings- og arbeidstreningsprogram for fysisk funksjonshemmede. Gjennom programmet får Telenor tilgang på rimelig arbeidskraft og bidrar til å øke yrkesdeltagelsen blant funksjonshemmede.

 

Statens traineeprogram

Av: Tore Kristensen

Traineeprogrammet er et tilbud for de med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne som ønsker å få arbeidserfaring fra forvaltningen.

 

Jobb for alle
Tore Kristensen
Tlf: +47 92 23 11 73