(2023/47) Seniorrådgiver Økonomi Avdeling økonomi og tilskudd, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Om stillingen

 

Vi søker etter en dyktig medarbeider innenfor tilskudd- og økonomistyring i IMDi med tjenestested Narvik. 

Vil du være med på laget?

IMDi i Narvik består av både økonomi- og  tilskuddsforvaltning, arkiv og IKT drift og -forvaltning.

Vi kan tilby interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et hyggelig miljø med gode kollegaer. Medarbeideren rapporterer til avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver 

 • Gjennomføre økonomiske analyser og utredninger for å identifisere forbedringsmuligheter, effektiviseringer og forenklinger
 • På selvstendig initiativ følge opp avvik i budsjett, virksomhetsplaner og nøkkeltall
 • Fremme og sikre god økonomistyring / Bidra aktivt til å forbedre rutiner og prosesser
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag, rådgivning og praktisk støtte
 • Håndtere løpende operative oppgaver
 • Håndtere hastebestillinger og nye oppgaver med pågangsmot og faglig selvtillit
 • Bidra til kunnskapsdeling og utvikling
 • Aktuelle dataprogram er Excel, Unit4 (økonomisystem), etc. 

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Relevant utdanning innenfor økonomi på masternivå. Lang, relevant erfaring kan unntaksvis erstatte utdanningskravet.
 • Relevant erfaring fra økonomistyring/controlling
 • Analytiske ferdigheter og evne til å tolke økonomisk informasjon
 • God forståelse for økonomiske prinsipper, budsjettering og rapportering
 • Kjennskap til daglig drift av økonomiområdet
 • Gode Excel-ferdigheter og erfaring med Unit 4 eller tilsvarende økonomisystemer
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk

Fordelskrav:

 • Erfaring fra forbedrings- og endringsarbeid
 • Kjennskap til regelverket for økonomistyring i staten
 • Erfaring fra innkjøp i offentlig sektor
 • Kompetanse og erfaring innen digitalisering

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Initiativrik
 • Strukturert og nøyaktig
 • Effektiv 
 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • Faglig nysgjerrig og høy læringskurve

Stillingen vil ha både kontakt med øvrige avdelinger, og veiledning av ansatte, og kontakt med eksterne samarbeidspartnere som f.eks UDI, DFØ, Riksrevisjonen, AID og andre. 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 635 400 - kr. 759 100 brutto pr år).
 • Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn eller stillingskode vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Nyoppussede lokaler sentralt i Narvik

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
03.12.2023
Arbeidsgiver:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Sted:
Narvik
Stillingstittel:
(2023/47) Seniorrådgiver Økonomi
Stillinger:
1
Ansettelsesform:
Fast
Heltid / Deltid:
Heltid
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4710672935

Kontaktinformasjon

Kolbjørn Karlsen
Kolbjørn Karlsen
økonomi- og tilskuddsjef

Adresse: Kongensgate 60, 8514 Narvik, Norge

Om arbeidsgiveren

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, utvikling og formidling av kunnskap. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 275 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 35 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2023 ca. 371 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter ca. 18,8 mrd. kr. i tilskuddsmidler. Arbeidsspråket i direktoratet er norsk.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.