Logo Skatteetaten

IT - Revisor Skatteetaten, Innsats
Om stillingen

I vår gruppe som jobber med e-revisjon, har vi behov for en ny medarbeidere som skal bidra aktivt i utviklingen av fremtidens kontroll i Skatteetaten. Arbeidet vil særlig skje gjennom utvikling av metodikk og automatiserte løsninger for ulike regnskapsanalyser og manuelle prosesser.

E-revisjonsgruppa har fagansvaret for e-revisjon i hele Skatteetaten, og skal sørge for at e-revisjon som metode/fag inngår som en naturlig del av arbeidet med kontroll av skatter og avgifter.

Du vil bli en del av en gruppe som har spisskompetanse på systemrevisjon og e-revisjon, både når det gjelder bruk av metoder og verktøy. Gruppen bidrar til utvikling av metodikk og automatisering av manuelle prosesser på risikoområder etaten jobber med. Vår gruppe har fagansvar for IT-revisorene som jobber i kontrollgruppene, og vi har også ansvar for forvaltning og utvikling av den tekniske delen av SAF-T-formatene.

Hva går jobben ut på?

 • utvikling av metodikk for e-revisjon, herunder utvikle løsninger for automatisering av manuelle prosesser
 • fag- og kompetanseutvikling innen fagområdet e- revisjon
 • testing av nye versjoner av revisjons- og analyseverktøy
 • bistand til systemrevisjon
 • bistand til IT-revisorene i kompliserte saker
 • opplæring i bruk av revisjonsverktøy og i systemrevisjon
 • delta i forvaltning og utvikling av SAF-T-formatene
 • andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • høyere økonomisk utdanning på minimum bachelor nivå innen revisjon, økonomi eller tilsvarende, gjerne med spesialisering innen revisjon/IT-revisjon eller data science/analyse. Utenlandske grader må være godkjent av NOKUT/HK-dir.
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • må ha interesse for programmering og scripting, og erfaring med bruk av ulike programmeringsspråk
 • bør ha erfaring fra revisjon eller kontrollvirksomhet
 • bør ha kjennskap til IT-systemer og deres risiko knyttet til finansiell rapportering
 • fordel med erfaring med spørringer og bruk eller oppsett av databaser


noe reisevirksomhet vil det være i stillingen

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ser etter deg som har gode samarbeids - og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe på tvers av roller og fagområder. Du har en interesse for teknologi og hvordan vi kan bruke det i vår arbeidssituasjon. Du klarer å sette deg raskt inn i nye problemstillinger og tenker helhetlig i løsningsforslagene. Du er utviklingsorientert, deler kunnskap med dine kolleger og tar ansvar utover eget arbeidsområde der det er naturlig. Du jobber godt alene og sammen med andre og tar initiativ til endring der du ser forbedringsmuligheter.

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag. E-revisjonsgruppa er spredt på flere kontorer, men vi jobber tett med kontrollmiljøene i hele landet for å utvikle løsninger som gjør arbeidsdagen deres enklere og mer effektiv. Denne stillingen vil ha arbeidssted Oslo eller Bergen.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no. 
 
Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.
 
Du blir ansatt som seniorrådgiver eller spesialrevisor med en årslønn mellom 650 000,- og 850 000,- kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette. Det er seks måneders prøvetid i stillingen.

Dokumentasjon på utdanning og erfaring må lastes ned som vedlegg til søknaden 


Verdt å merke seg før du søker

Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen du søker på. Du trenger altså ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 

 

Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
Hender

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
25.02.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Oslo, Bergen
Stillingstittel:
IT - Revisor
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Schweigaards gate 17, Schweigaards gate, Oslo, Norge

Nonnesetergaten 4
5015 Bergen
Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Britt Inger Ileby
Britt Inger Ileby
underdirektør