Logo Skatteetaten

Vi trenger en strategisk og sentral fagdirektør for helhetlige brukeropplevelser. Kanskje det er deg? Skatteetaten
Om stillingen

I Skatteetaten har vi en ambisjon om at vi skal møte næringsliv og innbyggere på en slik måte at det blir enklere å gjøre det rette, og vanskeligere å gjøre feil. Vi skal utvikle brukeropplevelser som er forståelige, konsistente og effektive med mål om å skape høy etterlevelse og høy tillit.
 
Vi søker nå etter en fagdirektør for helhetlige brukeropplevelser, for tiden plassert i virksomhetsstyring i Skattedirektoratet. Du vil gjennom denne rollen få et viktig ansvar for å tilrettelegge for at brukerne har forståelige, konsistente og effektive opplevelser når brukeren er i kontakt med Skatteetatens produkter, tjenester og merkevare(r). Du vil også være en pådriver for å bygge en brukerorientert kultur, felles rammeverk og arbeidsmetoder i hele organisasjonen. Du er en faglig autoritet og en synlig ambassadør for brukeropplevelser, både internt og eksternt. Stillingen er nyopprettet og har en sentral rolle i å bidra til å oppnå etatens strategiske mål, blant annet gjennom å:

 • Definere hva helhetlige brukeropplevelser er på tvers av alle berøringspunkter mellom Skatteetaten og etatens brukere
 • Ha tett kontakt med etatsledelsen når det gjelder saker som omhandler brukeropplevelser
 • Forstå brukeradferd og trender
 • Identifisere og prioritere brukerbehov og løsninger som kan bidra til økt etterlevelse og tillit
 • Utvikle og implementere planer for hvordan Skatteetaten kan lage helhetlige brukeropplevelser

Hva går jobben ut på?

Noen av de viktigste områdene du vil ha ansvaret for er:

 • Målbilde og strategisk retning for Skatteetatens helhetlige brukeropplevelser
 • Etablere og iverksette måling og rapportering knyttet til brukernes opplevelser av etatens tjenester 
 • Bygge kultur og arbeidsmetoder som fremmer brukerorientering, samarbeid, læring og innovasjon i hele organisasjonen
 • Sammenstille kunnskap om bruker som kan benyttes i prioriteringsdiskusjoner
 • Gi råd knyttet til hvordan vi skal prioritere på tvers
 • Tilrettelegge for at organisasjonen har riktige verktøy og kompetanse knyttet til optimalisering for bruker
 • Faglig leder for tverrfaglig team på etatsnivå som inneholder eksperter innen blant annet brukeropplevelse, design, analyse og innhold

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Vi ser for oss at du har:

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Lang og dokumenterbar erfaring fra arbeid med brukeropplevelser rettet mot ulike nivåer i en større og kompleks organisasjon
 • God kjennskap til rammene som eksisterer for offentlig sektor knyttet til utviklingen av brukeropplevelser
 • Erfaring fra å jobbe med data og analyse knyttet til brukerperspektivet
 • God forståelse for samspillet mellom virksomhet, informasjon og teknologi og hvordan dette påvirker brukeropplevelser
 • Det er en fordel om du har ledererfaring på strategisk nivå

Hva ser vi etter hos deg?

For å lykkes i stillingen, ser vi for oss at du: 

 • Har evne til å etablere tillit på tvers av fag og organisatoriske grenser
 • Er strukturert og har en analytisk inngang til problemstillinger
 • Er strategisk, innovativ og initiativrik. Du driver fram leveranser med utgangspunkt i langsiktige visjoner som baserer seg på kvalitativ og kvantitativ innsikt
 • Leder gjennom andre, bygger team og bidrar til at de utvikler seg
 • Er en samlende brukerentusiast som har et tydelig budskap og bygger relasjoner
 • Har meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper på norsk

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe med brukeropplevelser i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag ? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunns aktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med gode muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no. 
 
Du blir ansatt som fagdirektør med en årslønn mellom 920 000 og 1150 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette.

Arbeidssted: Oslo/Helsfyr


Verdt å merke seg før du søker

Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen du søker på. Du trenger altså ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
2V9A1171

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
14.04.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Fagdirektør for helhetlig brukeropplevelse
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Øystein Schønberg-Grevbo
Øystein Schønberg-Grevbo
direktør virksomhetsstyring
E-post: oystein.schonberg-grevbo@skatteetaten.no
Morten Drechsler
Morten Drechsler
fagdirektør
E-post: morten.drechsler@skatteetaten.no
Cathrine Sjøberg
Cathrine Sjøberg
seniorrådgiver
E-post: cathrine.sjoberg@skatteetaten.no