Logo

Lærling i IT-driftsfaget UDIOm stillingen

Vi er nå i gang med en ambisiøs digitaliseringssatsing, en totalfornyelse av våre grunnleggende IT-tjenester. Som lærling hos oss blir du en del av en avdeling som har ansvar for moderniseringen av utlendingsforvaltningen og som bidrar med å sette premissene for hvordan vi skal forme fremtidens utviklingsprosesser. 

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI, og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et bredt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400 000 søknader gjennom selvbetjenings- og saksbehandlingssystemene våre.   

Vi jobber for at utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige. Målet vårt er at kommunikasjonen med søkerne og samfunnet for øvrig skal være så effektiv som mulig gjennom bruk av digitale verktøy og kanaler. Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt og inkluderende arbeidsmiljø, med ansatte som ønsker å bidra til å løse det viktige samfunnsoppdraget vårt. 

Er du elev på Videregående Skole 2. året har du nå muligheten til å bli lærling i UDI. Vi har ledig læreplass i IT-driftsfaget i et veldig spennende og internasjonalt miljø. Du vil få opplæring og oppgaver tilrettelagt etter læreplan som skal sørge for at du når alle kompetansemål etter læreplanen. 

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
Snarest
Arbeidsgiver:
UDI
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Lærling i IT-driftsfaget
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Lærling
Stillingsprosent:
100

Typiske oppgaver du vil ha i din tid som lærling:

 • Brukerstøtte og veiledning til UDIs medarbeidere og samarbeidspartnere   
 • Oppsett og drift av klientutstyr herunder ansattes PCer og applikasjoner.   
 • Drift og vedlikehold av UDIs systemer.   
 • Utstyrsbestilling   
 • Mm. 

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har fullført eller som er i ferd med å fullføre:

 • Vg1 – ITM - Informasjonsteknologi og medieproduksjon    
 • Vg2 – IT - Informasjonsteknologi   
  • Det er tilstrekkelig at Vg2 er påbegynt på søknadstidspunktet, og tilbud om læreplass gis med forbehold om fullført Vg2.  
 • Ha vurdering “god” i både orden og oppførsel begge år  
 • Lite fravær begge år    
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (minimum nivå B1) 

Som person er du:

 • Lærevillig og faglig interessert   
 • Pliktoppfyllende, lojal og ansvarsbevisst
 • God til å samarbeide  
 • Serviceinnstilt 

Gode grunner til å velge oss:

 • Du får tett oppfølging av faglig leder og instruktører   
 • Godt og mangfoldig arbeidsmiljø.   
 • Faste og variable oppgaver, med mulighet for utvikling og kompetanseheving.   
 • Trening i arbeidstiden.   
 • Gjennomsnittlig 37,5 timers arbeidsuke gjennom året (sommertid/vintertid, samt fleksitid).   
 • Du får prosentvis lønn etter lønnstrinn 36, som pr. 1. mai 2023 er kr. 418 500,- før skatt. 
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA-virksomhet).   
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.   
 • Gode velferdsordninger

Vi er tilknyttet OK stat (Opplæringskontoret for statlig virksomhet) som tilbyr støtte til lærlinger gjennom hele læretiden bl.a. samlinger for lærlinger med faglig og sosialt innhold. Les mer om OK stat sitt tilbud til lærlinger i læretiden her.

Litt praktisk informasjon 
Send søknad med CV (gjerne med bilde), vitnemål/karakterutskrift og referanser. Dette laster du opp i Webcruiter når du søker på stillingen. 

Skriv i søknaden litt om hvem du er, hvorfor du ønsker å bli lærling i UDI og hva du synes er spennende med IT-driftsfaget.  

Vi intervjuer fortløpende aktuelle kandidater og søknadsfristen er løpende. Oppstart vil være etter avtale, sommer/høst 2024. 

Velkommen til oss! 

Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen din hvis du har behov for det. 

I tråd med offentleglova kan du bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. I så fall blir du varslet. Adresse: Innspurten 11D, 0663 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Morten Møllersen
Morten Møllersen
seksjonssjef

Om arbeidsgiveren

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no