Logo Skatteetaten

En unik mulighet til å jobbe med analyse og etterretning på tvers av etater! Analytikere til Skatteetaten, som vil jobbe hos Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter
Om stillingen

Vi analytikere er ikke bare voktere av tall og informasjon, men nøkkelpersoner som hjelper organisasjoner med å ta meningsfulle beslutninger basert på det dataene forteller oss.

Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet fører til mange negative konsekvenser både økonomisk og sosialt, fordi de underminerer viktige samfunnsstrukturer. Skatteetaten har en viktig rolle i arbeidet mot denne typen kriminalitet, og bidrar gjennom å inngå i samarbeidet på Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

NTAES er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Nav og Arbeidstilsynet. Senteret utarbeider nasjonale analyse- og etterretningsprodukter som brukes som beslutningsgrunnlag for å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Det som er unikt ved samarbeidet i NTAES, er at senteret har tilgang til data fra alle etatene i samarbeidet. Informasjonsgrunnlaget for analyse er dermed helt unikt.

Skatteetaten har i dag fire medarbeidere ved NTAES og vi søker nå etter to nye kollegaer. Du blir fast ansatt i avdeling analyse i Skatteetaten, men skal jobbe hos NTAES i inntil fire år. 

Hva går jobben ut på?

Du vil inngå i et tverretatlig team ved NTAES, og samtidig være en del av Skatteetatens analyseteam som består av mer enn 80 analytikere med bred kompetanse. Vi vil samarbeide tett med deg og NTAES for å navigere gjennom strømmen av informasjon og data for å avdekke økonomisk kriminalitet, på tvers av offentlige etater. NTAES bruker både kvantitativ og kvalitativ analyse for å utarbeide analyse- og etterretningsproduktene.

Oppgaver  

 • innhente, bearbeide, systematisere og analysere informasjon fra flere kilder
 • utarbeide nasjonale tverretatlig etterretnings- og analyseprodukter
 • bidra inn i diskusjoner, med andre fagmiljø om analyse og økonomisk kriminalitet
 • formidle NTAES' analyser i rapporter og ved foredrag
 • holde deg oppdatert på analyse og kriminalitetsutvikling
 • delta på samlinger og ta initiativ til møter med relevante fagmiljø

Du vil i all hovedsak jobbe ved NTAES i deres lokaler ved Tinghuset. I ca. 20 % av tiden vil du jobbe hos Skatteetaten i våre lokaler, og samarbeide med kollegaer fra Skatteetaten om oppdragene fra NTAES.

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Du har relevant utdanning på mastergradsnivå i for eksempel sosiologi, samfunnsøkonomi, statsvitenskap eller lignende.

 • erfaring med kvalitativ eller kvantitativ metode
 • erfaring med relevante analyseverktøy,
 • erfaring med å lede arbeidsprosesser
 • erfaring fra samarbeid med ledere og forstå beslutningsprosesser på strategisk nivå
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • det er en fordel med kunnskap om etterretningsanalyse
 • det er en fordel med kjennskap til data i offentlige etater

Hva ser vi etter hos deg?

Du trives med utfordringer og er opptatt av å spille kollegaer gode.

 • samarbeider godt med andre og er god til å bygge relasjoner
 • tar initiativ
 • har høy faglig integritet
 • jobber strukturert og planmessig
 • er endringsvillig og fleksibel

Personlighet vil bli vektlagt.

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Du blir ansatt som rådgiver eller seniorrådgiver, med en årslønn mellom 600 000 og 800 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine.
For å lese mer om NTAES kan du gå inn på: Hjem-NTAES

Synes du dette virker spennende eller er det noe du lurer på etter å ha lest denne annonsen? Trenger du mer informasjon om stillingen eller om oss? Da er det bare å ta kontakt med Silje Undahl fra Skatteetaten på telefon 91 32 37 38, eller Ellen Kittelsbye fra NTAES på 99 20 77 95. Vi gleder oss til å prate med deg!

 

Verdt å merke seg før du søker

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.  


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
Tech grad

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
26.02.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Analytikere til Skatteetaten, som vil jobbe hos NTAES
Stillinger:
2
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Ellen Kittelsbye
Ellen Kittelsbye
NTAES
Silje Jenny Undahl
Silje Jenny Undahl
Skatteetaten